Η χρονιά που η φορολογία για τα ακίνητα τριπλασιάστηκε στην Κύπρο- Τι πληρώνουν σήμερα οι Κύπριοι

Η χρονιά που η φορολογία για τα ακίνητα τριπλασιάστηκε στην Κύπρο- Τι πληρώνουν σήμερα οι Κύπριοι

Μικρά είναι τα φορολογικά βάρη που βαραίνουν τα ακίνητα στην Κύπρο. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στη χώρα μας πληρώνουν 2-3 φορολογίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου» μεταξύ του 2013-2014, την περίοδο που η χώρα βρισκόταν στο Μνημόνιο, οι Κύπριοι έβαλαν για τα καλά το χέρι στην τσέπη πληρώνοντας πολλές φορολογίες επί των ακινήτων τους, τόσο στο Κράτος όσο και στις τοπικές Αρχές.

Μέχρι το 2012 οι Κύπριοι πλήρωναν ελάχιστα για φόρο ακινήτων, ενώ την επόμενη χρονιά η συγκεκριμένη φορολογία τριπλασιάστηκε.

Για παράδειγμα το 2012 εισέρευσε στα κρατικά ταμία ποσό €23,4 εκατ. από τον φόρο ακινήτων, το 2013 €102,4 εκατ., το 2014 ποσό €108 εκατ., το 2015 €103,7 εκατ. και πέρσι ποσό €57,4 εκατ., λόγω της μείωσης του φόρου.

Το 2016, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων πλήρωσαν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κατέβαλαν μόνο το 25% του φόρου ακινήτων που πλήρωσαν το 2015.

Παράλληλα κατέβαλλαν και κτηματικό φόρο στις τοπικές Αρχές οι οποίες εισέπραξαν ποσό πέραν των €19,1 εκατ.

Μέχρι πέρσι ο συντελεστής ήταν 1,5 τοις χιλίοις με τιμές του 1980. Από φέτος ο φόρος ακινήτων που επέβαλλε η κυβέρνηση καταργήθηκε, ωστόσο συνεχίζει η επιβολή του δημοτικού και του κοινοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας με τιμές του 2013 καθώς και τα αποχετευτικά τέλη.