Διοικητικό Δικαστήριο:Μερικώς αποδεκτή η αίτηση Μπουλούτα για προσκόμιση μαρτυρίας-Tι λέει η απόφαση

Διοικητικό Δικαστήριο:Μερικώς αποδεκτή η αίτηση Μπουλούτα για προσκόμιση μαρτυρίας-Tι λέει η απόφαση

Το Διοικητικό Δικαστήριο έκανε μερικώς δεκτή την αίτηση που καταχώρησε ενώπιον του ο Ευθύμιος Μπουλούτας, με την οποία ζητούσε να του επιτραπεί η προσκόμιση μαρτυρίας σε σχέση με την προσφυγή του κατά της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για επιβολή στον ίδιο διοικητικό πρόστιμο ύψους €100.000 για παράβαση του άρθρου 11(2)(β) του Ν.116(Ι)/2006.

Με την προσφυγή του, ο κ. Μπουλούτας ζητά ουσιαστικά από το Δικαστήριο να κηρύξει άκυρη, παράνομη και στερημένη οποιουδήποτε νομικού αποτελέσματος. Με την προαγωγή του ο κ. Μπουλούτας ζητούσε, επίσης, την έκδοση διατάγματος για επιθεώρηση πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συγκεκριμένων ημερομηνιών - αίτημα όμως που ικανοποιήθηκε και ως εκ τούτου αποσύρθηκε.

Με την αίτηση του, ο κ. Μπουλούτας ζητούσε την άδεια του Δικαστηρίου προκειμένου να προσκομίσει ενώπιον του την εξής μαρτυρία:

α) Αντίγραφο άρθρου της Εφημερίδας Αλήθεια ημερ. 26.1.2014 με τίτλο «Ξεκίνησαν νέες έρευνες για τη Λαϊκή».
β) Ένορκη δήλωση ημερ. 18.9.2014 του κ. Τάκη Αγαθοκλέους, συντάκτη του αναφερόμενου στο (α) πιο πάνω άρθρου.
γ) Ένορκη δήλωση ημερ. 7.11.2013 του κ. Θεοφάνη Λιβέρα, εκδότη του περιοδικού Ευροκέρδος.»

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου, η προσφυγή του κ. Μπουλούτα αφορά απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο ίδιος παρέβηκε το άρθρο 11(2)(β) του Νόμου 116(Ι)/2006, επειδή προέβη, κατά τον ισχυρισμό της Επιτροπής, σε παραπλανητική δήλωση, αναφορικά με τη ρευστότητα της Marfin Popular Bank, ότι «ο όμιλος είναι υγιής, έχει ρευστότητα», την οποία του απέδωσε μόνο το περιοδικό «Ευροκέρδος» και όχι άλλα μέσα ενημέρωσης.

Με την προσφυγή και την καταχωρηθείσα γραπτή αγόρευση των δικηγόρων του, ο κ. Μπουλούτας μεταξύ άλλων, εγείρει θέμα, ότι εκτός του ότι του παρασχέθηκε τύποις το δικαίωμα ακρόασης, υπήρξε προκατάληψη και έλλειψη αμεροληψίας από την Επιτροπή και ειδικά από την Πρόεδρο της, καθώς και θέμα, ότι δεν προέβηκε στις δηλώσεις, ως αποδόθηκαν από το εν λόγω περιοδικό.

Με την προσφυγή του και την καταχωρηθείσα γραπτή αγόρευση των δικηγόρων του, ο κ. Μπουλούτας εγείρει θέμα, ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Δήμητρα Καλογήρου, ήταν προκατειλημμένη εναντίον του. Ο ισχυρισμός του κ. Μπουλούτα στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στο ότι η κα. Καλογήρου προέβηκε στις 26.1.2014 σε δηλώσεις στην εφημερίδα «Αλήθεια» και ειδικότερα στο δημοσιογράφο κύριο Τάκη Αγαθοκλέους, ότι ήταν αισιόδοξη ότι θα στοιχειοθετηθούν εναντίον των διευθυντών της Λαϊκής Τράπεζας, μετά των οποίων συμπεριλαμβανόταν και ο ίδιος, όχι μόνο αστικές αλλά και ποινικές ευθύνες και ότι όταν τελειώσει η έρευνα και αποδειχθεί θέμα παραπλάνησης, όλα τα στοιχεία θα σταλούν στον γενικό εισαγγελέα για να αποφασίσει για το θέμα των ποινικών ευθυνών.

Η Επιτροπή, μέσω της γραπτής αγόρευσης των συνηγόρων της, αναφέρουν ότι οι δηλώσεις της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν αποδόθηκαν ορθά από την εφημερίδα «Αλήθεια» και ότι «Επειδή οι δηλώσεις της Προέδρου δεν αποδόθηκαν ορθά, η εφημερίδα «Αλήθεια» αποδέχτηκε να δημοσιεύσει τη διευκρίνιση της Προέδρου της Επιτροπής στις 31.1.2014».

Από την πλευρά του, ο κ. Μπουλούτας εκφράζει τη θέση ότι η έκφραση από την Πρόεδρο της Επιτροπής αισιοδοξίας για στοιχειοθέτηση αστικών και ποινικών ευθυνών εναντίον του ιδίου, συνιστά σαφή απόδειξη μεροληψίας και προκατάληψης εναντίον του. Θεωρεί δε, ότι είναι ορθό και δίκαιο και προς το συμφέρον της δικαιοσύνης να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τόσο το σχετικό άρθρο της εφημερίδας «Αλήθεια» ημερ. 26.1.2014, όσο και η αναφερόμενη ένορκη δήλωση του κύριου Αγαθοκλέους ημερ. 18.9.2014, ούτως ώστε το Δικαστήριο να μπορεί να αξιολογήσει τους σχετικούς ισχυρισμούς του περί μεροληψίας και προκατάληψης. Αποτελεί επίσης θέση του κ. Μπουλούτα, ότι δεν προέβη σε δήλωση όπως αυτή που ανέφεραν η Επιτροπή και το περιοδικό «Ευροκέρδος» και ότι το εν λόγω περιοδικό δεν είχε αποδώσει ορθά τα λεγόμενα του.

Το Δικαστήριο έχοντας μελετήσει με μεγάλη προσοχή την αίτηση για προσαγωγή μαρτυρίας, την ένσταση σε αυτήν καθώς και τις αγορεύσεις των δικηγόρων σε σχέση με την αίτηση, αλλά και τα δικόγραφα και τις γραπτές αγορεύσεις στην κυρίως προσφυγή, αποφάσισε να απορρίψει την αίτηση του κ. Μπουλούτα όπως του επιτραπεί να προσκομίσει ως μαρτυρία τα σημεία (α) και (β) της αίτησης του δηλαδή, αντίγραφο άρθρου της Εφημερίδας Αλήθεια ημερ. 26.1.2014 με τίτλο «Ξεκίνησαν νέες έρευνες για τη Λαϊκή» και την ένορκη δήλωση ημερ. 18.9.2014 του κ. Τάκη Αγαθοκλέους, συντάκτη του αναφερόμενου στο πιο πάνω άρθρου χαρακτηρίζοντας τη μαρτυρία αυτή ως άσχετη.

Το Δικαστήριο αποδέχτηκε ωστόσο όπως επιτραπεί στον ίδιο να προσκομίσει ως μαρτυρία την ένορκη δήλωση ημερ. 7.11.2013 του κ. Θεοφάνη Λιβέρα, εκδότη του περιοδικού Ευροκέρδος».

Στην απόφαση του το Δικαστήριο αναφέρει ότι η ένορκη δήλωση είναι σχετική, διότι αφορά το επίδικο δημοσίευμα και τις σχετικές επίδικες εκεί δηλώσεις του αιτητή.

Ξεκαθαρίζει ωστόσο πως σε αυτό το στάδιο η μαρτυρία δεν αξιολογείται περαιτέρω, κάτι που θα ακολουθήσει, με δεδομένο πάντα, ότι υπάρχει η δυνατότητα της αντεξέτασης του μάρτυρα και στα πλαίσια αυτά και υποβολής ερωτήσεων και από το Δικαστήριο.

Με την ένορκη δήλωση αυτή του κου Λιβέρα,προστίθεται, ο κ. Μπουλούτας θέλει να αποδείξει γεγονότα που ανάγονται στον σχετικό ουσιώδη χρόνο, δηλαδή πριν την έκδοση της επίδικης απόφασης, αυτόν δηλαδή που αφορά στην ίδια τη δήλωση του αιτητή στον δημοσιογράφο-συντάκτη του περιοδικού «Ευροκέρδος» και του επίμαχου άρθρου σε αυτό, σε μία προσπάθεια επίρρωσης του ισχυρισμού του, ότι πιθανόν να μην αποδόθηκε με ακρίβεια η απάντηση στο ερώτημα που του τέθηκε και όχι βεβαίως ότι δεν προέβη καθόλου σε δήλωση, κάτι που δεν αμφισβήτησε.

Καταλήγοντας το Δικαστήριο αναφέρει στην απόφαση του ότι η αίτηση γίνεται δεκτή μερικώς και τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ του κ. Μπουλούτα.

Ο Ευθύμιος Μπουλούτας είναι ένας από τους 4 κατηγορούμενους στην πρώτη ποινική υπόθεση της πρώην Λαϊκής τράπεζας η οποία παραπέφθηκε στις 28/11/2016 σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι Μάρκος Φόρος, Παναγιώτης Κουννής και ο Νεοκλής Λυσάνδρου. Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 17 Ιανουαρίου στις 9 το πρωί.


Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, την εξατομίκευση των διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.