Τα Κράτη Μέλη επιθυμούν μεγαλύτερη εμπλοκή στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις της Κομισιόν

Τα Κράτη Μέλη επιθυμούν μεγαλύτερη εμπλοκή στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις της Κομισιόν

Mε εκτενή ενημέρωση της Κομισιόν σχετικά με την πορεία των γεωργικών θεμάτων που σχετίζονται με το εμπόριο και ειδικότερα με τις διαπραγματεύσεις με το Μεξικό, τη Mercosur και τον ΠΟΕ, ολοκληρώθηκε το σημερινό συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την εσθονική προεδρία.

 

Σύμφωνα με ενημέρωση της προεδρίας, οι Υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που σημειώθηκε, αλλά εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών στα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα, Ενθάρρυναν επίσης την Κομισιόν να εμπλέξει ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη στις διαπραγματεύσεις.

"Οι εμπορικές συναλλαγές είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες μας να ευδοκιμήσουν διεθνώς, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ευαισθησίες των γεωργικών τομέων, θα προστατεύει τους αγρότες μας και θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους", δήλωσε ο Tarmo Tamm, Υπουργός Αγροτικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της Εσθονίας.

Επιπλέον η προεδρία έκανε αναφορά στα αποτελέσματα της διάσκεψης υψηλού επιπέδου με τίτλο «Το έδαφος για βιώσιμες διατροφικές παραγωγές και υπηρεσίες οικοσυστημάτων», που πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν τον Οκτώβριο. Οι Υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία και συζήτησαν με ποιον τρόπο θα διατηρηθεί το σημερινό υψηλό επίπεδο γεωργικής παραγωγής, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη διαχείριση των γεωργικών εδαφών, καθώς και πιθανές στρατηγικές για την προστασία των πολύτιμων γεωργικών εδαφών.

"Η αειφόρος διαχείριση του εδάφους διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας. Υπάρχουν τρόποι ενθάρρυνσης της βιώσιμης εντατικοποίησης της παραγωγής τροφίμων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα των γεωργικών εδαφών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω της μεταφοράς γνώσης και της καινοτομίας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να δημιουργηθούν πρόσθετα κίνητρα για τους αγρότες μέσω υποστηρικτικών μέτρων. Αυτές οι πτυχές πρέπει να ληφθούν υπόψη στη μελλοντική ΚΑΠ", δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικών Υποθέσεων της Εσθονίας.

Τέλος σε ότι αφορά τα φυτοφάρμακα, η Κομισιόν ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της έκθεσής του σχετικά με την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε την παρουσίαση, οι υπουργοί μοιράστηκαν ιδέες για τα τρέχοντα και μελλοντικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής οδηγίας για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων και για τον τρόπο επιτάχυνσης της εφαρμογής των αρχών ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

"Η βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων έχει σημασία για τους πολίτες μας, δεν θέλουν μόνο ασφαλή τρόφιμα, αλλά και τρόφιμα που παράγονται με τον υψηλότερο σεβασμό για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Θέλουμε να βελτιώσουμε την τρέχουσα κατάσταση έτσι ώστε η υγεία των ανθρώπων μας να έχει την καλύτερη δυνατή προστασία σε ολόκληρη την ΕΕ ", δήλωσε σχετικά ο προεδρεύων Εσθονός Υπουργός.
ΠΗΓΗ:ΚΥΠΕ