Διορισμός ειδικής επιτροπής στο Ευρωκοινοβούλιο για οικονομικά εγκλήματα

Διορισμός ειδικής επιτροπής στο Ευρωκοινοβούλιο για οικονομικά εγκλήματα

Οι Ευρωβουλευτές ενέκριναν, στο Στρασβούργο, τον διορισμό των 45 μελών της νέας ειδικής επιτροπής για θέματα που αφορούν οικονομικά εγκλήματα, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.

 

Δεν υπήρξε ένσταση στην απόφαση αναφορικά με την κατανομή των 45 θέσεων της Επιτροπής, βάσει, περίπου, της αναλογίας της πολιτικής αντιπροσώπευσης στο Ευρωκοινοβούλιο και ως εκ τούτου η απόφαση λήφθηκε χωρίς να χρειαστεί να γίνει ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τους όρους εντολής της Επιτροπής - που υιοθετήθηκαν κατά την τελευταία σύνοδο της Ολομέλειας - το έργο της θα περιλαμβάνει την εξέταση "εθνικών σχεδίων που παρέχουν φορολογικά προνόμια", τις απάτες που αφορούν τον ΦΠΑ και προβλήματα στη διασφάλιση φορολογικής συμμόρφωσης στην ψηφιακή οικονομία.

Η ειδική επιτροπή θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συνάντηση στις 22 Μαρτίου, οπόταν τα μέλη της αναμένεται να επιλέξουν τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους εισηγητές. Η επιτροπή έχει θητεία διάρκειας 12 μηνών.

KYΠΕ