Συγκινητικό βίντεο: Αφιέρωμα στην Εθνική Φρουρά

Συγκινητικό βίντεο: Αφιέρωμα στην Εθνική Φρουρά

Ρίγη συγκίνησης σε πεντάλεπτο αφιέρωμα της Εθνικής Φρουράς.

Την Τρίτη 11 Φεβρουραρίου, σε εκδήλωση στο Στρατόπεδο «ΧΡ.ΣΑΜΑΡΑ», το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς προέβη σε Απολογισμό του έτους 2019 και Παρουσίαση των Στόχων για το έτος 2020.

Οι Διοικητές και Διευθυντές Διοικήσεων / Διευθύνσεων του ΓΕΕΦ παρουσίασαν το παραχθέν έργο των Επιτελείων και των Μονάδων τους κατά το προηγούμενο έτος και ανέλυσαν το προγραμματισθέν για το τρέχον έτος.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, έγιναν αναφορές:

Στη Μετεξέλιξη της Εθνικής Φρουράς, η οποία είναι σε πλήρη εφαρμογή και προχωρά με βάση την εγκεκριμένη μελέτη,

Στις ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις με Ένοπλες Δυνάμεις Ξένων Χωρών με εξαιρετικά αποτελέσματα και προβολή του υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας των μονάδων της ΕΦ,

Στα εξοπλιστικά και τεχνοεφοδιαστικά προγράμματα τα οποία είναι σε συνεχή εξέλιξη με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση των Οπλικών Συστημάτων, Εξοπλισμού και Μέσων της ΕΦ,

Στα προγράμματα εκπαιδεύσεων προσωπικού εντός και εκτός Κύπρου, οι οποίες αποσκοπούν στην ποιοτική ενίσχυση του πολυτιμότερου εργαλείου των ΕΔ και

Στην σύναψη Προγραμμάτων Στρατιωτικής Συνεργασίας με Ξένες Χώρες και συμμετοχή στελεχών σε Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις, αποτέλεσμα της εξωστρέφειας και της ενεργούς συμμετοχής της ΕΦ σε Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Στις δραστηριότητες και δράσεις στο πλαίσιο του θεματικού έτους 2019 – ««Εμφάνισης, Παράστασης και Ευζωίας»

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης ευχαρίστησε το προσωπικό για τις δράσεις και την γενικότερη συμβολή του στην αναβάθμιση της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων και το κάλεσε να συνεχίσει να εργάζεται με τον ίδιο ζήλο και αποφασιστικότητα.

Ο Αρχηγός της ΕΦ όρισε το έτος 2020 ως Έτος «Αυτογνωσίας και Εξωστρέφειας» και κάλεσε το προσωπικό να βελτιώσει το επίπεδο αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης, να εμπιστεύεται την φυσική του ηγεσία, να είναι υπερήφανοι και υπερήφανες για την στολή που φέρουν και την αποστολή που υλοποιούν.

Επιπλέον, τόνισε ότι για να καταφέρουμε να επιτύχουμε τον στόχο που τέθηκε, την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα, επιβάλλεται όπως αφομοιώσουμε τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε Όπλου και Κλάδου και με συλλογική προσπάθεια να καταστεί η ΕΦ πυλώνας Εθνικής Ισχύος και Ισχυρός Αποτρεπτικός Παράγοντας.