«Όχι» σε χωριστή δίκη του Μ. Ζολώτα για την υπόθεση Focus, λέει η Κατηγορούσα Αρχή

«Όχι» σε χωριστή δίκη του Μ. Ζολώτα για την υπόθεση Focus, λέει η Κατηγορούσα Αρχή

Η συμπερίληψη του Μιχάλη Ζολώτα, εκ των κατηγορουμένων στην ποινική υπόθεση Focus, στο κατηγορητήριο είναι ορθή και εξυπηρετεί πλήρως τους σκοπούς της δικαιοσύνης, ανέφερε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Ανδρέας Αριστείδης , προβάλλοντας ένσταση στο αίτημα της υπεράσπισης όπως ο κ. Ζολώτας δικαστεί σε χωριστή δίκη για τη μοναδική κατηγορία που αντιμετωπίζει.
.

Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.
Σημειώνεται ότι ο εξ Ελλάδος Μιχάλης Ζολώτας παραπέμφθηκε στο Κακουργιοδικείο, μετά από σχετικό αίτημα προς τις ελληνικές αρχές, μόνο για μια κατηγορία και συγκεκριμένα την 24η που αφορά τη διάπραξη του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την περίοδο Ιουνίου και Δεκεμβρίου του 2013, στη Λευκωσία.
Εκτός από το αίτημα όπως διεξαχθεί χωριστή δίκη για τον κ. Ζολώτα, οι δικηγόροι του κατηγορούμενου υπέβαλαν κατά τη τελευταία ακροαματική διαδικασία και αίτημα όπως αφαιρεθεί το όνομα του πελάτη τους από τις λεπτομέρειες των άλλων κατηγοριών. Και αυτό το αίτημα προκάλεσε την ένσταση της Κατηγορούσας Αρχής η οποία επιχειρηματολόγησε σήμερα υπέρ της απόρριψης και των δύο αιτημάτων από το δικαστήριο.
Ο κ. Αριστείδης ανέφερε ότι το άρθρο 41 της Ποινικής Δικονομίας, Κεφ. 155 , το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 110 εφαρμόζεται και σε κατηγορητήρια τα οποία καταχωρούνται ενώπιον Κακουργιοδικείου, προβλέπει πως περισσότεροι του ενός κατηγορούμενου μπορούν να διωχθούν και να δικαστούν βάσει του ιδίου κατηγορητηρίου, δεδομένου ότι υπάρχει συνεκτικός ιστός μεταξύ των κατηγοριών που προσάπτονται.
Σημείωσε ότι η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να συμπεριλάβει τον κ. Ζολώτα στο ίδιο κατηγορητήριο με τους άλλους 7 κατηγορούμενους είναι ορθή λόγω του ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι κοινή με τους κατηγορούμενους 1, 4, 6 και 8 και λόγω του ότι το αδίκημα της 24ης κατηγορίας εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο γεγονότων με τις υπόλοιπες κατηγορίες και συνδέεται άμεσα με τη διάπραξη των υπολοίπων αδικημάτων του κατηγορητηρίου.
«Υφίσταται έτσι συνεκτικός ιστός μεταξύ των κατηγοριών και κοινή ροή γεγονότων», ανέφερε, εκφράζοντας, ειδικότερα, τη θέση ότι ο κ. Ζολώτας κατηγορείται ότι διέπραξε το αδίκημα γνωρίζοντας ότι το ποσό του €1.000.000 , το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της συγκάλυψης, αποτελούσε έσοδο από τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.
«Η μαρτυρία που στοιχειοθετεί τα υπόλοιπα ποινικά αδικήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το στοιχείο της γνώσης του κατηγορουμένου, η οποία θα συναχθεί -συμπερασματικά μεν πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας δε- από τις ενέργειες και/ή παραλείψεις του κατηγορουμένου ως αυτές έλαβαν χώρα κατά την τέλεση ποινικών αδικημάτων», πρόσθεσε.
Είπε επίσης ότι η υπόθεση στο σύνολο της παρουσιάζει μια ενιαία διαδρομή γεγονότων και πως η αλληλουχία των γεγονότων είναι τέτοια, «που η παρουσίαση της μαρτυρίας για όλα τα αδικήματα σε μια ενιαία διαδικασία είναι απαραίτητη για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων σε σχέση με την αξιόποινη συμπεριφορά» του κ. Ζολώτα.
Ανέφερε ακόμη ότι όλες οι κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της 24ης , έχουν ως πυρήνα την μεταφορά του ποσού του €1.000.000 από τραπεζικό λογαριασμό της 8ης κατηγορούμενης(Focus), της οποίας μοναδικός μέτοχος και διευθυντής ήταν ο 2ος κατηγορούμενος (Μιχάλης Ζολώτας), σε τραπεζικό λογαριασμό της 6ης κατηγορούμενης(A.C. Christodoulou Consultants Ltd).
Ο Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέφερε στην αγόρευση του ότι η μαρτυρία για τα υπό κρίση αδικήματα που αντιμετωπίζει έκαστος των κατηγορουμένων «είναι κοινή και συνεπώς θα ήταν διαδικαστικά αδόκιμο και ανώφελο να τεμαχιστεί η μαρτυρία ή να ακουσθεί η ίδια μαρτυρία σε περισσότερες δικαστικές διαδικασίες. Επιπλέον η μαρτυρία πολλών μαρτύρων κατηγορίας , που αφορά την 24η κατηγορία, είναι κοινή με τη μαρτυρία που στοιχειοθετεί τις λοιπές κατηγορίες», ανέφερε.
Υποστήριξε επίσης ότι ο Μιχάλης Ζολώτας αντιμετωπίζει μόνο την 24η κατηγορία , «όχι επειδή οι υπόλοιπες δεν τον αφορούν ή επειδή δεν συμμετείχε με ενέργειές του στη διάπραξη των αδικημάτων, αλλά γιατί οι Ελληνικές Αρχές αποφάσισαν την παράδοσή του, στα πλαίσια εκτέλεσης ΕΕΣ , μόνο για την 24η κατηγορία, για λόγους που προκύπτουν από τη σχετική ελληνική νομοθεσία».
Ο κ. Αριστείδης ανέφερε ότι η υπεράσπιση απέτυχε να καταδείξει ότι ο διαχωρισμός της διαδικασίας σε σχέση με τον κ. Ζολώτα «είναι νομικά δικαιολογημένος και επιβεβλημένος».
Υπέβαλε στη συνέχεια προς το δικαστήριο την εισήγηση ότι «η συμπερίληψη του 2ου κατηγορούμενου στο κατηγορητήριο εξυπηρετεί πλήρως τους σκοπούς της δικαιοσύνης καθώς το Δικαστήριο σας θα έχει την ευκαιρία να σχηματίσει πλήρη, ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα ως προς όλα τα επίδικα γεγονότα που συνθέτουν την παρούσα υπόθεση».
Σε σχέση με το αίτημα διαγραφής του ονόματος του κ. Ζολώτα από τις λεπτομέρειες των κατηγοριών τις οποίες δεν αντιμετωπίζει, δηλαδή τις κατηγορίες 3 - 4 - 8 - 9 - 13 - 16 , ο κ. Αριστείδης είπε ότι οι Ελληνικές Αρχές «αποφάσισαν την παράδοση του εν λόγω προσώπου μόνο σε σχέση με την 24η κατηγορία για λόγους που αφορούν το εθνικό τους δίκαιο, χωρίς φυσικά η απόφαση να άπτεται της εκ μέρους του συμμετοχής στα υπόλοιπα υπό εκδίκαση αδικήματα».
Το γεγονός, όπως είπε, ότι ο κατηγορούμενος δεν αντιμετωπίζει τις επιπλέον κατηγορίες συνίσταται «σε τεχνικούς, ουσιαστικά, λόγους και δεν εμποδίζει την Κατηγορούσα Αρχή να παρουσιάσει με πληρότητα την υπόθεσή στο σύνολό της, αποδεικνύοντας τις πράξεις και/ή παραλείψεις έκαστου προσώπου, οι οποίες, ενδεχομένως, να στοιχειοθετούν τα επιμέρους αδικήματα».

Όπως είπε, η Κατηγορούσα Αρχή «αποφάσισε να συμπεριλάβει στις λεπτομέρειες των προαναφερθέντων κατηγοριών τη συμμετοχή του 2ου κατηγορουμένου , ώστε αφενός οι κατηγορούμενοι να γνωρίζουν επακριβώς την υπόθεση που αντιμετωπίζουν και τον αξιόποινο τρόπο που, κατά την θέση μας, ενήργησαν και αφετέρου ο ίδιος ο 2ος κατηγορούμενος να γνωρίζει τις πράξεις που η κατηγορούσα αρχή θα επιδιώξει να του αποδώσει, ώστε να αποδείξει ότι αυτός γνώριζε την πραγματική φύση και προέλευση του ποσού του €1.000.000».
«Η συμπερίληψη του ονόματος του 2ου κατηγορουμένου στις λεπτομερείς των αδικημάτων όχι μόνο δεν καταστρατηγεί τη δίκαιη δίκη, αλλά αντίθετα έρχεται να την εδραιώσει, αποκαλύπτοντας σε όλους τους κατηγορουμένους την υπόθεση που θα προωθηθεί ώστε να προετοιμαστεί προσηκόντως η υπεράσπιση τους», πρόσθεσε.
Διατύπωσε επίσης τη θέση ότι «ως προκύπτει μέσα από την υφιστάμενη μαρτυρία, ότι ο 2ος κατηγορούμενος αποτέλεσε «τη γέφυρα» μεταξύ άλλων κατηγορουμένων προσώπων ώστε να διαπραχθούν ποινικά αδικήματα».
«Ενόψει των πιο πάνω εισηγούμαστε ότι κανένα από τα αιτήματα της Υπεράσπισης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό», κατέληξε ο Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής.
Το Δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφαση του στις 11 Ιανουαρίου που είναι ξανά ορισμένη η υπόθεση.
Εκτός από τον κ. Ζολώτα, κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου, η κόρη του, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώηνMarfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα. Όλοι οι κατηγορούμενοι δήλωσαν μη παραδοχή στις εις βάρους τους κατηγορίες.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν επίσης ο Κυριάκος Μάγειρας, για τον οποίον το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε τη μη έκδοση του στην Κύπρο, ως επίσης και ο Ανδρέας Βγενόπουλος ο οποίος απεβίωσε.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται 24 κατηγορίες που αφορούν τα εξής 7 αδικήματα: (1) Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, (2) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, (3) Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων, (4) Δωροληψία από οικείους δημόσιους αξιωματούχους, (5) Κατάχρηση εξουσίας, (6) Κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, και (7) Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το δικαστήριο