Πάφος: Η παραπονούμενη για σεξουαλική εκμετάλλευση δίδει μαρτυρία μέσω τηλεόρασης

Πάφος: Η παραπονούμενη για σεξουαλική εκμετάλλευση δίδει μαρτυρία μέσω τηλεόρασης

Δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στον Ν. 95(Ι)/2001 περί απομάκρυνσης του κατηγορούμενου από την αίθουσα του Δικαστηρίου και συνακόλουθα λήψη της μαρτυρίας, μάρτυρα που χρήζει βοήθειας στην αίθουσα του Δικαστηρίου και στην απουσία του κατηγορούμενου.

Γράφει: Χριστάκης Γιαννακός

Τα παραπάνω επεσήμανε ο Δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου Μάριος Αγιομαμίτης απορρίπτοντας την εισήγηση του Δημόσιου Κατηγόρου Σίμου Συμεού, όπως η 19½χρονη παραπονούμενη καταθέσει μέσα στη δικαστική αίθουσα στην απουσία του κατηγορούμενου.

Η υπόθεση αφορούσε σεξουαλική εκμετάλλευση του κατηγορούμενου εναντίον της παραπονούμενης  όταν η τελευταία ήταν ανήλικη. Στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής υπέβαλε ένσταση ο συνήγορος του κατηγορούμενου Αλέξανδρος Αλεξάνδρου.

Αξίζει να αναφερθεί πως η παραπονούμενη με απόφαση του Δικαστηρίου κρίθηκε ως μάρτυρας που χρήζει βοήθειας βάση του Ν. 95(Ι)/2001, και έχει εκφράσει την άποψη ότι θα αναστατωθεί στην παρουσία του κατηγορούμενου με αποτέλεσμα η ποιότητα της μαρτυρία της να μην είναι η πρέπουσα.

Ο κ. Συμεού δήλωσε  ότι σε επικοινωνία που είχε με την παραπονούμενη, η τελευταία του ανέφερε ότι θα αναστατωθεί και θα επηρεαστεί άσχημα ψυχολογικά εάν κατά τη μαρτυρία της έχει απέναντι της τον κατηγορούμενο. Επίσης μετέφερε την επιθυμία της όπως βρίσκεται στην αίθουσα του Δικαστηρίου, αντί σε ένα δωμάτιο μόνη της, διότι θέλει να αισθάνεται την παρουσία του Δικαστηρίου αλλά και του κ. Συμεού. Ενόψει των πιο πάνω, ο κ. Συμεού υπέδειξε ότι υπάρχει ο κίνδυνος, αν δεν διαταχθεί η εφαρμογή του προαναφερόμενου μέτρου, να επηρεαστεί δυσμενώς η ποιότητα της μαρτυρίας της παραπονούμενης.

Το πιο πάνω αναφερόμενο αίτημα του εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής συνάντησε την αντίδραση του συνηγόρου του κατηγορούμενου. Ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι το άρθρο 5(1)(β) του Ν.95(Ι)/2001 έρχεται σε σύγκρουση με το άρθρο 63 του Κεφ.155 το οποίο διασφαλίζει το δικαίωμα του κατηγορούμενου να παρίσταται στην αίθουσα του Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του και το οποίο καθορίζει συνάμα τις περιπτώσεις που θα μπορούσε να αποκλειστεί ο κατηγορούμενος από τη δίκη της υπόθεσης του. Στην προκείμενη περίπτωση δεν ισχύει οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που καθορίζει το άρθρο 63 του Κεφ.155 και επομένως δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία του κατηγορούμενου. Περαιτέρω, ο κ. Αλεξάνδρου επεσήμανε ότι τυχόν έγκριση του αιτήματος της Κατηγορούσας Αρχής θα επηρέαζε το δικαίωμα του πελάτη του να δίδει οδηγίες στον δικηγόρο του κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης της παραπονούμενης και το ανάλογο δικαίωμα του δικηγόρου να λαμβάνει οδηγίες από τον πελάτη του ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια της μαρτυρίας της παραπονούμενης.

Απορρίπτοντας την εισήγηση του κ. Συμεού, ο Δικαστής Αγιομαμίτης παρατήρησε τα ακόλουθα:

«Καταρχάς, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον Ν.95(Ι)/2001 δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί απομάκρυνσης του Κατηγορούμενου από την αίθουσα του Δικαστηρίου και συνακόλουθα λήψη της μαρτυρίας μάρτυρα που χρήζει βοηθείας στην αίθουσα του Δικαστηρίου στην απουσία του κατηγορούμενου. Στον Ν.95(Ι)/2001 και συγκεκριμένα στο άρθρο 5(2)(α) - (γ) γίνεται πρόβλεψη για την τοποθέτηση ειδικού διαχωριστικού ή τη χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ή συστήματος κατά τρόπο που ο Κατηγορούμενος να μην είναι ορατός από τον μάρτυρα και αντίστροφα. Για τα ειδικά μέτρα της τοποθέτησης διαχωριστικού και της χρήσης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης γίνονται λεπτομερείς ρυθμίσεις ως προς την εφαρμογή τους στα άρθρα 6 και 7 του Ν.95(Ι)/2001. Σύμφωνα δε με τα άρθρα 6 και 7, ο κατηγορούμενος και στις δύο περιπτώσεις που ρυθμίζουν τα εν λόγω άρθρα παρευρίσκεται στην αίθουσα του Δικαστηρίου. Μάλιστα, στην περίπτωση της χρήσης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, αυτός που απουσιάζει από την αίθουσα του Δικαστηρίου είναι ο μάρτυρας και όχι ο κατηγορούμενος».

Δεν χωρεί επομένως αμφιβολία ότι το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης προσφέρεται μόνον για να δώσει μαρτυρία ο μάρτυρας που χρήζει βοηθείας χωρίς αυτός να παρευρίσκεται στην αίθουσα του Δικαστηρίου, και όχι ο Κατηγορούμενος. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία δεν βρίσκει έρεισμα στον Ν.95(Ι)/2001.

Δεν χωρεί επομένως αμφιβολία ότι το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης προσφέρεται μόνον για να δώσει μαρτυρία ο μάρτυρας που χρήζει βοηθείας χωρίς αυτός να παρευρίσκεται στην αίθουσα του Δικαστηρίου, και όχι ο Κατηγορούμενος. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία δεν βρίσκει έρεισμα στον Ν.95(Ι)/2001.

«Διατάσσεται όπως η παραπονούμενη δώσει τη μαρτυρία της μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ευρισκόμενη σε άλλο χώρο εκτός της αίθουσας του Δικαστηρίου. Η μάρτυρας θα βλέπει και θα ακούει μέσω της τηλεόρασης τα πρόσωπα που βρίσκονται στην αίθουσα του Δικαστηρίου, εκτός από τον κατηγορούμενο ο οποίος δεν θα είναι ορατός στη μάρτυρα. Η φωνή της μάρτυρος θα ακούγεται στην αίθουσα του Δικαστηρίου μέσω του συστήματος, ενώ το Δικαστήριο, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής και ο συνήγορος του κατηγορούμενου θα μπορούν επιπρόσθετα και να βλέπουν τη μάρτυρα. Με το προαναφερόμενο μέτρο εξασφαλίζεται η δυνατότητα του κατηγορούμενου να παρακολουθεί ακουστικά τη διαδικασία και να δίδει οδηγίες στον δικηγόρο του.

Διαβάστε περισσότερα για το Έγκλημα ΕΔΩ!