Αξιωματικός της Ε.Φ με χιλιάδες ευρώ έξοδα για ιατρική περίθαλψη – «Φόρτωνε» και τα έξοδα άλλων

Αξιωματικός της Ε.Φ με χιλιάδες ευρώ έξοδα για ιατρική περίθαλψη – «Φόρτωνε» και τα έξοδα άλλων

Εξωφρενικό το ποσό για την ιατρική περίθαλψη ενός αξιωματικού της Ε.Φ με αποτέλεσμα ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης να δώσει οδηγίες στον Αρχηγό της Αστυνομίας για ποινική έρευνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου», από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2016 τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης του αξιωματικού, της συζύγου και του παιδιού του, ανήλθαν στο συνολικό ποσό των €101.375.

Ποσό που κίνησε τις υποψίες του Γενικού Ελεγκτή όταν δέχθηκε και προφορική καταγγελία από το υπουργείο Άμυνας για την εν λόγο περίπτωση του αξιωματικού.

Ο εν λόγο αξιωματικός, κατά τον επίμαχο χρόνο, υπηρετούσε σε πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις επισκέψεις του σε ιατρούς εντός του διαστήματος μεταξύ 2012 – 2016 να βρίσκονται πλέον στα χέρια του Ιατροσυμβουλίου.

Να σημειώσουμε ότι πέραν από τα ιατρικά έξοδα που αφορούν τον ίδιο τον αξιωματικό, στο ποσό συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα ολόκληρης της οικογενείας του, δηλαδή γυναίκας και κόρης.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο «Φ», ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ενταλμάτων πληρωμής αφορούν ένα σύνολο του δείγματος ελέγχου που ανήλθε στις €38.257 εκ των οποίων ποσό €20.513 αφορούσε τον στρατιωτικό, €11.298 τη σύζυγο και €6.446 το παιδί του.

Τα κυριότερα ευρήματα από τον έλεγχο όπως τα παρουσιάζει ο «Φιλελεύθερος» είναι:

  1. Το 1/3 περίπου των συνολικών εξόδων της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου αφορούν στις επισκέψεις των εν λόγω δικαιούχων σε ειδικούς ιατρούς για τις οποίες καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των €10.511. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι σε χρονικό διάστημα ενός έτους πραγματοποιήθηκαν συνολικά 79 ιατρικές επισκέψεις χωρίς, ωστόσο, να καθίσταται εφικτός, με βάση τα στοιχεία και δικαιολογητικά που τηρούνται στο υπουργείο Εξωτερικών, ο προσδιορισμός του εκάστοτε ιατρικού προβλήματος εξαιτίας του οποίου ο ασθενής επισκέφθηκε τον ειδικό ιατρό, ούτε της αντίστοιχης ιατρικής γνωμάτευσης κατόπιν εξέτασής του.
  1. Ο εν λόγω στρατιωτικός ουδέποτε έλαβε άδεια ασθενείας. Ωστόσο, με βάση τα υπό εξέταση στοιχεία διαπιστώνεται ότι σε διάστημα μόλις ενός έτους, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση λιπώματος, γαστροσκόπηση κατόπιν γενικής αναισθησίας και κολονοσκόπηση για αφαίρεση πολύποδα. Επιπρόσθετα, του χορηγήθηκε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις αναισθητικό για διενέργεια μικροεπεμβάσεων, υποβλήθηκε τρεις φορές σε διαθερμική αφαίρεση επιδερμικής βλάβης, σε επτά διαφορετικές διαγνωστικές εξετάσεις με υπερηχογράφημα και σε διάφορες θεραπείες με χορήγηση φαρμάκων συνολικού κόστους €3.211. Επίσης, επισκέφθηκε επανειλημμένα ειδικούς ιατρούς, συνολικά 14 διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων. Συναφώς αναφέρεται, ότι σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο υπουργείο Άμυνας, μετά τις ημερομηνίες υποβολής του ασθενή στις παραπάνω επεμβάσεις – εξετάσεις, δεν είχε προγραμματισθεί οποιαδήποτε άδεια ανάπαυσής του, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο εν λόγω στρατιωτικός προσερχόταν ανελλιπώς στα υπηρεσιακά του καθήκοντα ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες όπου του χορηγήθηκε γενική αναισθησία.
  1. Σε χρονικό διάστημα έξι μηνών ο στρατιωτικός υποβλήθηκε συνολικά σε 22 θεραπείες μασάζ μαζί με ηλεκτροθεραπεία συνολικού κόστους €3.234. Σημειώνεται, ότι με βάση την υφιστάμενη συμφωνία που έχει συναφθεί από την πρεσβεία με εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών, οι εν λόγω θεραπείες μασάζ συνιστούν ξεχωριστή κατηγορία υπηρεσιών από τις φυσιοθεραπείες και εργασιοθεραπείες καθώς επίσης έχουν διαφορετικές χρεώσεις στον αντίστοιχο τιμοκατάλογο. Συναφώς αναφέρεται, ότι στη χρονική περίοδο του ενός έτους (Αύγουστο 2015 μέχρι Ιούλιο 2016) που οι λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εξέτασαν δειγματοληπτικά τα εντάλματα πληρωμής, διαπιστώθηκε ότι επιπλέον των παραπάνω θεραπειών μασάζ, ο στρατιωτικός είχε υποβληθεί προηγουμένως σε 13 εργασιοθεραπείες και ηλεκτροθεραπείες συνολικής χρέωσης €1.825.
  1. Στη σύζυγο του αξιωματικού διενεργήθηκε σε χρονικό διάστημα έξι μηνών συγκεκριμένη γυναικολογική εξέταση με υπερηχογράφημα σε εννέα διαφορετικές περιπτώσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι το κόστος κάθε εξέτασης συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης στον γυναικολόγο ανερχόταν στα €306. Με βάση τον συμφωνημένο τιμοκατάλογο ο ανάδοχος (εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών) όφειλε να παραχωρεί πρόσθετη ποσοστιαία έκπτωση ύψους 20% στις ήδη συμφωνηθείσες τιμές για επαναλαμβανόμενα υπερηχογραφήματα εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών. Ωστόσο, από έλεγχο στα αντίστοιχα εντάλματα πληρωμών και σχετικά τιμολόγια, διαπιστώθηκε, αφενός, η μη συμμόρφωση του αναδόχου στην εν λόγω πρόνοια και αφετέρου, η καταβολή από την πρεσβεία ολόκληρου του χρηματικού ποσού χωρίς τη διεκδίκηση της ανάλογης έκπτωσης. Επιπρόσθετα, η παραπάνω διαφορά στην τιμολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων από μέρους του αναδόχου εντοπίστηκε και σε τρία διαδοχικά υπερηχογραφήματα στα οποία υποβλήθηκε ο στρατιωτικός.
  1. Όλα τα μέλη της οικογένειας ανά τακτά χρονικά διαστήματα υποβάλλονταν σε διάφορες οδοντιατρικές εργασίες που αφορούσαν, κυρίως, καθαρισμό πέτρας, θεραπεία φλεγμονής των ούλων, φθορίωση και στίλβωση των δοντιών κ.ά., συνολικού κόστους περίπου €490 ανά επίσκεψη. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι ο στρατιωτικός επαναλάμβανε όλες τις παραπάνω οδοντιατρικές εργασίες κάθε τέσσερις μήνες. Σημειώνεται, ότι μεταξύ των οδοντιατρικών επισκέψεων περιλαμβάνεται και διάγνωση από ορθοδοντικό με χρέωση €377, η οποία, σύμφωνα με τους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικούς Κανονισμούς του 2013, δεν καλύπτεται από δημόσια δαπάνη.
  2. Τόσο ο στρατιωτικός όσο και η σύζυγός του υποβλήθηκαν σε θεραπείες με φαρμακευτική αγωγή συνολικού κόστους €4.795 χωρίς, ωστόσο, να καθίσταται εφικτός ο προσδιορισμός της εκάστοτε θεραπείας που τους παρασχέθηκε. Επιπρόσθετα, σε μία περίπτωση, επισκέφθηκαν καθηγητή ιατρικής για γνωμάτευση με χρέωση €500 χωρίς, ωστόσο, να παρατίθενται οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με την αναγκαιότητα υποβολής στη συγκεκριμένη εξέταση και θεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα για το Έγκλημα πατώντας εδώ!