Προσοχή! Αυτά είναι τα «αγαπημένα» χαρτονομίσματα των πλαστογράφων

Προσοχή! Αυτά είναι τα «αγαπημένα» χαρτονομίσματα των πλαστογράφων

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία περίπου 445.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ, δηλαδή σημειώθηκε μείωση κατά 2% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων παραμένει πολύ μικρός σε σχέση με τον αυξανόμενο αριθμό των γνήσιων τραπεζογραμματίων που βρίσκονται σε κυκλοφορία (πάνω από 18 δισεκατομμύρια κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015).

Τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ εξακολούθησαν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2015, το ποσοστό των πλαστών τραπεζογραμματίων των 20 ευρώ μειώθηκε, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 50 ευρώ αυξήθηκε. Οι δύο αυτές ονομαστικές αξίες αντιστοιχούσαν μαζί στο 83,3% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων.

Η πλειονότητα (98,0%) των πλαστών τραπεζογραμματίων εντοπίστηκε σε χώρες της ζώνης του ευρώ. Περίπου 1,3% μόνο εντοπίστηκαν σε κράτη μέλη της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και λιγότερα από 0,7% εντοπίστηκαν σε άλλα μέρη του κόσμου.

Πηγή: cnn.gr