H EOKE ζητά δημοσιονομικά κίνητρα για δημόσιες επενδύσεις, σε γνωμοδότησή της προς την Κομισιόν

H EOKE ζητά δημοσιονομικά κίνητρα για δημόσιες επενδύσεις, σε γνωμοδότησή της προς την Κομισιόν

Η ΕΟΚΕ προκρίνει την παροχή δημοσιονομικών κινήτρων εστιασμένων στις δημόσιες επενδύσεις, με παράλληλη ιεράρχηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, σύμφωνα με σχετική σημερινή της γνωμοδότηση προς την Κομισιόν. Επιπλέον διαφωνεί με την πρόταση της Κομισιόν για έναν γενικά ουδέτερο δημοσιονομικό προσανατολισμό κατά το 2018 και αντιπροτείνει έναν ελαφρώς θετικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ, κάτι που θα προκύψει από τη συνεισφορά των από των χωρών που διαθέτουν πλεονάσματα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και δημοσιονομικά περιθώρια.

 

Η ΕΟΚΕ συμμερίζεται την ανάγκη επικέντρωσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση του επιχειρηματικού και του επενδυτικού περιβάλλοντος και, συγχρόνως, προκρίνει τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την άμβλυνση των ανισοτήτων που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τη μεγαλύτερη υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων από τους πολίτες της ΕΕ. Κρίνεται σκόπιμο να δοθεί έμφαση στις μεταρρυθμίσεις που συνδυάζουν την ευελιξία κατόπιν διαπραγματεύσεων και την ασφάλεια, με σκοπό τη δημιουργία κινήτρων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της καινοτομίας.

Στην ίδια σύσταση, η ΕΟΚΕ υπογράμμισε ότι η οικονομική ανάκαμψη στη ζώνη του ευρώ παραμένει εύθραυστη, ημιτελής και άτυπη και κατέστη δυνατή κυρίως μέσω της εφαρμογής επεκτατικών και μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί ως προς τις εν λόγω πολιτικές, τη φύση της σημερινής ανάκαμψης και τους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες σε παγκόσμια κλίμακα, η ΕΟΚΕ τόνισε ότι απαιτούνται δημοσιονομικές πολιτικές που να είναι θέση να στηρίξουν τη νομισματική πολιτική και να διαφυλάξουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Επιπλέον αναφέρεται ότι η τόνωση της εγχώριας ζήτησης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και την υπέρβαση της κρίσης, θα πρέπει να υλοποιηθεί με την προώθηση τόσο των επενδύσεων όσο και της εγχώριας κατανάλωσης, κυρίως μέσω μισθολογικών αυξήσεων για την αντιστάθμιση της συμπίεσης ή της στασιμότητας των μισθών που επέφερε η κρίση.

Στις συστάσεις της ΕΟΚΕ λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων στοιχείων, η εξέλιξη της αγοράς εργασίας που χαρακτηρίζεται από αύξηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, αλλά και από επίμονη ανεργία και υποαπασχόληση σε ορισμένες χώρες.

Επιπλέον, η ζώνη του ευρώ χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρή αύξηση των μισθών, χαμηλά επίπεδα επενδύσεων και συνεχιζόμενο πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που αποτελούν ενδείξεις περιορισμένης εγχώριας ζήτησης.

Η ΕΟΚΕ προτρέπει επίσης τα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα —τόσο εκείνα που έχουν ήδη συμφωνηθεί όσο και νέα μέτρα— για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φορολογικής απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των παράνομων δραστηριοτήτων σε φορολογικούς παραδείσους, προκειμένου να τεθεί τέλος στην επιβλαβή διάβρωση των δημόσιων προϋπολογισμών και στον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Τέλος, η ΕΟΚΕ επικροτεί τα μέτρα που απαιτούνται για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), συμπεριλαμβανομένης της αναγκαίας ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, με στόχο τόσο τη δημιουργία δημοσιονομικής ένωσης όσο και την ενίσχυση του οικονομικού συντονισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.