Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, έρευνα και τεχνολογία στην ατζέντα των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας ΕΕ

Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, έρευνα και τεχνολογία στην ατζέντα των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας ΕΕ

Ξεκινάει σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες, η διήμερη συνεδρίαση των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, με θέματα στην ατζέντα την εσωτερική αγορά και βιομηχανία σήμερα και τη διαστημική πολιτική, έρευνα και καινοτομία την Τρίτη.

Τη Δευτέρα, η σύνοδος ξεκινά στις 9.30 τοπική ώρα, με την παραδοσιακή "εξέταση ανταγωνιστικότητας", με αντικείμενο τον συγκεκριμένο αντίκτυπο της εσωτερικής αγοράς στη βιομηχανική βάση της ΕΕ όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα.

Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων με στόχο την επίτευξη γενικής προσέγγισης σχετικά με σχέδιο κανονισμού που αποσκοπεί στη βελτίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών.

Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης θα είναι μια συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με μια πρόσφατη πρόταση για την προώθηση δίκαιων πρακτικών για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Κατά τη διάρκεια του άτυπου γεύματος εργασίας, η βουλγαρική Προεδρία της ΕΕ θα καλέσει τους Υπουργούς να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η απογευματινή συνεδρίαση θα αφιερωθεί σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριακών στοιχείων, τα οποία θα περιλαμβάνουν:
- πρόσφατες πρωτοβουλίες στην ψηφιακή ενιαία αγορά
- την πορεία της τρέχουσας μεταρρύθμισης για την προσαρμογή των κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή
- παρουσίαση της δέσμης "Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές"
- τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων στον τομέα του τουρισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018
-  την πορεία του ενιαίου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και του ενοποιημένου δικαστηρίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
- συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για τα φάρμακα
- τα αποτελέσματα μιας διάσκεψης με θέμα "SOLVIT", η ηλεκτρονική υπηρεσία που θα βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εσωτερική αγορά

Την Τρίτη, η πρωινή συνεδρίαση θα αφιερωθεί σε μια συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Οι Υπουργοί Έρευνας θα ξεκινήσουν με ένα άτυπο γεύμα αφιερωμένο σε υπολογιστές υψηλής απόδοσης για ακραίες εφαρμογές. Κατά τη διάρκεια της επίσημης συνόδου, το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη μια έκθεση προόδου σχετικά με την πρόταση για τη σύναψη κοινής δέσμευσης για τον υπολογισμό υψηλών επιδόσεων.

Θα συνεχίσουν με την έγκριση δύο συνόλων συμπερασμάτων για την επιτάχυνση της κυκλοφορίας των γνώσεων εντός της ΕΕ και για το Ευρωπαϊκό Open Science Cloud.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο θα κληθεί να υιοθετήσει μια γενική προσέγγιση με σκοπό την επέκταση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΕΥΡΑΤΟΜ έως το τέλος του 2020.

Τέλος, οι Υπουργοί θα διοργανώσουν συζήτηση προσανατολισμού για την έρευνα και την καινοτομία, στο πλαίσιο του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για τα έτη 2021 έως 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε περισσότερα για τον Κόσμο πατώντας εδώ!