Μέτρα για αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο και επηρεασμού εκλογών ενέκρινε η Κομισιόν

Μέτρα για αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο και επηρεασμού εκλογών ενέκρινε η Κομισιόν

Μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο και έναν κώδικα ορθών πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ για την παραπληροφόρηση, την παροχή υποστήριξης σε ένα ανεξάρτητο δίκτυο φορέων εξακρίβωσης γεγονότων και μια σειρά δράσεων για την προώθηση της ποιοτικής δημοσιογραφίας και την προαγωγή του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν. 

Η Κομισιόν δίνει μάλιστα έμφαση στη δημιουργία μιας ασφαλούς ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την παραπληροφόρηση με σκοπό την παροχή υποστήριξης στο δίκτυο των φορέων εξακρίβωσης γεγονότων και των οικείων πανεπιστημιακών ερευνητών, με διασυνοριακή συλλογή και ανάλυση δεδομένων, καθώς και με πρόσβαση σε δεδομένα από ολόκληρη την ΕΕ, ενώ προβλέπεται και παροχή στήριξης στα κράτη μέλη για τη διασφάλιση "της ανθεκτικότητας των εκλογών" έναντι των ολοένα και πιο σύνθετων απειλών στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής παραπληροφόρησης και των επιθέσεων.

Αναλυτικά σύμφωνα με τον κώδικα ορθών πρακτικών για την παραπληροφόρηση οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει ως τα τέλη Ιουλίου να προχωρήσουν στις εξής ενέργειες:

- να εξασφαλίζουν διαφάνεια σχετικά με το χρηματοδοτούμενο με χορηγία περιεχόμενο, ιδίως την πολιτική διαφήμιση, καθώς και να περιορίζουν τις επιλογές στόχευσης για την πολιτική διαφήμιση και να μειώνουν τα έσοδα των διακινητών παραπληροφόρησης·

- να παρέχουν σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των αλγορίθμων και να δίνουν τη δυνατότητα επαλήθευσης από τρίτους·

- να καταστεί ευκολότερη η ανεύρεση και η πρόσβαση των χρηστών σε διάφορες ειδησεογραφικές πηγές που αντιπροσωπεύουν εναλλακτικές απόψεις·

- να καθιερωθούν μέτρα για τον εντοπισμό και το κλείσιμο των πλαστών λογαριασμών και την αντιμετώπιση των αυτοματοποιημένων προγραμμάτων (bot)·

- να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς εξακρίβωσης γεγονότων, στους ερευνητές και στις δημόσιες αρχές να παρακολουθούν συνεχώς την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο·

Σε ό,τι αφορά το ανεξάρτητο ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων εξακρίβωσης γεγονότων, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι "το δίκτυο αυτό θα καθιερώσει κοινές μεθόδους εργασίας, θα ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές και θα εργάζεται με στόχο την ευρύτερη δυνατή κάλυψη διορθώσεων ειδήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ". Οι φορείς θα επιλεγούν από τα μέλη του Διεθνούς δικτύου εξακρίβωσης γεγονότων που ακολουθεί αυστηρό διεθνή κώδικα αρχών για την εξακρίβωση των γεγονότων, ανακοινώνει.

Σε ότι αφορά τον στόχο για την ενίσχυση του `γραμματισμού΄ στα μέσα ενημέρωσης, η Κομισιόν αναφέρει ότι το υψηλότερο επίπεδο γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες να εντοπίζουν τη διαδικτυακή παραπληροφόρηση και να προσεγγίζουν το διαδικτυακό περιεχόμενο με κριτική ματιά και για τον σκοπό αυτό ενθαρρύνει τους φορείς εξακρίβωσης γεγονότων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να παράσχουν εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς και να οργανώσουν ευρωπαϊκή εβδομάδα για τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης·

Επιπλέον στο πρόγραμμα της Κομισιόν προβλέπεται και η προώθηση των συστημάτων οικειοθελούς διαδικτυακής ταυτοποίησης, με σκοπό να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα και ο εντοπισμός των παρόχων πληροφοριών και να προαχθεί η αύξηση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας στις αλληλεπιδράσεις στο διαδίκτυο και στις πληροφορίες και τις πηγές τους·

Ακόμη η Κομιισόν καλεί τα κράτη μέλη "να εντείνουν την υποστήριξή τους στην ποιοτική δημοσιογραφία, για να εξασφαλίσουν ένα πολυφωνικό, ποικιλόμορφο και βιώσιμο περιβάλλον στα μέσα ενημέρωσης".

Το 2018 η Κομισιόν θα δημοσιεύσει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την παραγωγή και διάδοση ποιοτικού ειδησεογραφικού περιεχομένου για θέματα ΕΕ μέσω ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης που βασίζονται στα δεδομένα.

Τέλος η Κομισιόν προκρίνει και μια συντονισμένη πολιτική στρατηγικής επικοινωνίας, εκπονηθείσα από τις υπηρεσίες της  και η οποία συνδυάζει τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά με την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο με αυτές των κρατών μελών.

Διαβάστε περισσότερα για τον Κόσμο πατώντας εδώ!