Στο Συμβούλιο της ΕΕ η «μπάλα» για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία και την επιβολή κυρώσεων

Στο Συμβούλιο της ΕΕ η «μπάλα» για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία και την επιβολή κυρώσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Τετάρτη τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποφανθούν για τον κίνδυνο παραβίασης των ιδρυτικών αξιών της ΕΕ από την Ουγγαρία, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 448 ψήφους υπέρ, 197 κατά και 48 αποχές. Για να υιοθετηθεί η πρόταση, απαιτούνταν η απόλυτη πλειοψηφία των μελών (376) και τα δύο τρίτα των ψηφισάντων, εξαιρώντας τις αποχές.

Διαβάστε: ΚΣΕΕ: Η θέση των βουλευτών δεν είναι στις τουρκικές φυλακές

Είναι η πρώτη φορά, όπως επισημαίνεται και σε ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που το ΕΚ κάλεσε το Συμβούλιο της ΕΕ να ενεργήσει εναντίον κράτους μέλους προκειμένου να αποτραπεί συστημική απειλή για τις ιδρυτικές αξίες της Ένωσης. Αυτές οι αξίες, οι οποίες κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την ΕΕ και αναφέρονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, περιλαμβάνουν το σεβασμό στη δημοκρατία, την ισότητα, το κράτους δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν τις χώρες της ΕΕ να κινήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την ΕΕ, σημειώνοντας ότι παρά την προθυμία των ουγγρικών αρχών να συζητήσουν τη νομιμότητα οποιουδήποτε συγκεκριμένου μέτρου, η κατάσταση δεν έχει αντιμετωπιστεί και «εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανησυχίες». Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η απόφασή τους εντάσσεται στο προληπτικό σκέλος της διαδικασίας, στο οποίο προβλέπεται διάλογος με τη χώρα και ότι «αποσκοπεί στην αποφυγή της επιβολής ενδεχόμενων κυρώσεων».

Το ΕΚ υπενθυμίζει ότι η προσχώρηση της Ουγγαρίας στην ΕΕ υπήρξε «εθελούσια πράξη που βασίστηκε σε απόφαση στο πλαίσιο της εθνικής κυριαρχίας, με ευρεία συναίνεση από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα» και υπογραμμίζει ότι η εκάστοτε ουγγρική Κυβέρνηση έχει καθήκον να αποτρέψει τον κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών της ΕΕ.

Οι κυριότερες ανησυχίες του ΕΚ αφορούν τα εξής:
τη λειτουργία του συνταγματικού και εκλογικού συστήματος,
την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας,
τη διαφθορά και τις συγκρούσεις συμφερόντων,
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων,
την ελευθερία της έκφρασης,
την ακαδημαϊκή ελευθερία,
την ανεξιθρησκεία,
το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι,
το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση,
τα δικαιώματα των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των Εβραίων,
τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, και
τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου θα σταλεί στα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν, με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων, ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης των αξιών της ΕΕ στην Ουγγαρία. Το Συμβούλιο θα πρέπει πρώτα να ακούσει τις απόψεις των ουγγρικών αρχών και το ΕΚ θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του (διαδικασία έγκρισης). Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν επίσης να επιλέξουν να απευθύνουν συστάσεις προς την Ουγγαρία για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να κρίνει, ομόφωνα και με τη συναίνεση του ΕΚ, ότι υπάρχει στην Ουγγαρία κίνδυνος σοβαρής και επίμονης παραβίασης του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε κυρώσεις, όπως στην αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου στο Συμβούλιο της Ένωσης.

Διαβάστε περισσότερα για τον Κόσμο ΕΔΩ!