Συμβ.Γεν.Υποθέσεων: Διεύρυνση με Β.Μακεδονία-Αλβανία, Βrexit και Συν.Κορυφής

Συμβ.Γεν.Υποθέσεων: Διεύρυνση με Β.Μακεδονία-Αλβανία, Βrexit και Συν.Κορυφής

Οι Υπουργοί θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Michel Barnier.

Οι εξελίξεις σε σχέση με το Brexit, η επιλογές για την διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια και η προετοιμασία της ατζέντας της Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης και της Παρασκευής, βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ (Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ή Εξωτερικών ανάλογα με τη χώρα) που συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο.

Το Συμβούλιο, αρχικά σε μορφή ΕΕ 27, θα συζητήσει την κατάσταση όσον αφορά το Brexit, προκειμένου να προετοιμάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου. Οι Υπουργοί θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Michel Barnier.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πιθανή μια νέα έκτακτη Σύνοδος Κορυφής για το Brexit

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μισιέλ Μπαρνιέ έχει ενημερώσει ήδη για το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου συναντήθηκε με τον Steve Barclay, διαπραγματευτή του Ηνωμένου Βασιλείου για την έξοδο από την ΕΕ. Ενημέρωσε δε τους πρεσβευτές των 27 την ίδια ημέρα κατά τη συνεδρίαση του Coreper (άρθρο 50). Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν να εντείνουν τις συζητήσεις τις επόμενες ημέρες.

Κατά την ειδική σύνοδο κορυφής της 10ης Απριλίου 2019, οι ηγέτες της ΕΕ των 27 συμφώνησαν να παραταθεί η διαδικασία του άρθρου 50 το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. Η απόφαση ελήφθη σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο και ύστερα από επιστολή της τότε Πρωθυπουργού Theresa May της 5ης Απριλίου 2019, ζητώντας περαιτέρω παράταση.

Κατά τη σύνοδό τους στις 21 Ιουνίου 2019, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ27 υπενθύμισαν ότι επιθυμούν να αποφύγουν ένα άτακτο Brexit και να δημιουργήσουν μια μελλοντική σχέση όσο το δυνατό πιο κοντά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αποφάσεις για έκτακτες συνόδους ή έκτακτες συνεδριάσεις δεν έχουν ληφθεί. Αν και εφόσον συντρέχουν λόγοι σύγκλησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για έγκριση συμφωνία που θα έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί σε τεχνικό επίπεδο, σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 18ης Οκτωβρίου, ή για έγκριση αιτήματος νέας παράτασης, τότε ο Πρόεδρος θα το συγκαλέσει.

Ακολούθως η κανονική συνεδρίαση του ΣΓΥ των 28 θα ξεκινήσει περίπου στις 11.00 τοπική ώρα.

Όπως συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Ιουνίου, το Συμβούλιο θα επανέλθει στη διεύρυνση και στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης όσον αφορά την Αλβανία και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Οι Υπουργοί θα συνεχίσουν τις προετοιμασίες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-18 Οκτωβρίου εξετάζοντας σχέδιο συμπερασμάτων. Θα εξετάσουν επίσης την εφαρμογή των προηγούμενων συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Διαβάστε εδώ τις ειδήσεις της ημέρας

Στα συμπεράσματα αυτά, το Συμβούλιο σημείωσε τη σύσταση της Κομισιόν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις προσχώρησης με τις δύο χώρες βάσει θετικής αξιολόγησης της προόδου και την εκπλήρωση των όρων που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2018. Λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχει στη διάθεσή του και της σημασίας του θέματος, το Συμβούλιο ανέλαβε την υποχρέωση να επανέλθει σε αυτά τα ζητήματα με στόχο την επίτευξη σαφών και ουσιαστικών αποφάσεων το αργότερο τον Οκτώβριο του 2019.

Το Συμβούλιο συζήτησε προηγουμένως το θέμα τον Ιούνιο του 2018, κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας της ΕΕ. Στα συμπεράσματά του της 26ης Ιουνίου 2018, το Συμβούλιο συμφώνησε να ανταποκριθεί θετικά στην πρόοδο που σημειώθηκε από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την Αλβανία και πρότεινε τον δρόμο για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τις δύο χώρες τον Ιούνιο του 2019.

Με την ευκαιρία αυτή, το Συμβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχίσει η Βόρεια Μακεδονία να σημειώνει συγκεκριμένη πρόοδο όσον αφορά τις προτεραιότητες επείγουσας μεταρρύθμισης και να επιφέρει περαιτέρω απτά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της διαφθοράς, διατηρώντας και εμβαθύνοντας την τρέχουσα δυναμική των μεταρρυθμίσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα ορισμένων απαριθμούνται οι βασικές περιοχές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στην κατηγορία ΚΟΣΜΟΣ ΕΔΩ

Όσον αφορά την Αλβανία, το Συμβούλιο υπογράμμισε την κρίσιμη ανάγκη να εδραιωθεί η χώρα στην περαιτέρω πρόοδο της δικαστικής μεταρρύθμισης και να επιφέρει περαιτέρω απτά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως όσον αφορά την καλλιέργεια και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Αυτό περιλάμβανε μεταξύ άλλων την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας αξιολόγησης των δικαστών και των εισαγγελέων, την ολοκλήρωση της ίδρυσης ανεξάρτητων δικαστικών δομών και εξειδικευμένων φορέων, όπως η Ειδική Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK), και την ενίσχυση ερευνών των διώξεων και τελικών καταδικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων σε υψηλό επίπεδο. Το Συμβούλιο υπογράμμισε επίσης τη σημασία των περαιτέρω μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, την εκλογική μεταρρύθμιση και τη μείωση του αριθμού των προδήλως αβάσιμων αιτήσεων ασύλου.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η Κομισιόν κλήθηκε επίσης να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τις ανωτέρω μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και των δύο χωρών και το Συμβούλιο ανέλαβε την υποχρέωση να αξιολογήσει την πρόοδο βάσει της ετήσιας έκθεσης της Κομισιόν.

Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο Συμβούλιο για την αξιολόγηση της προόδου που έχουν σημειώσει οι υποψήφιες χώρες στην πορεία τους στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης, απαιτούν ομόφωνη συμφωνία μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Προς το παρόν, σε επίπεδο διπλωματών οι 28 δεν έχουν καταλήξει σε σχετική απόφαση για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η Γαλλία αντιδρά στη μέθοδο πιστοποίησης των μεταρρυθμίσεων όλων των υποψηφίων κρατών και η Ολλανδία και η Δανία διαφωνούν στην αξιολόγηση της Αλβανίας. Αν οι Υπουργοί δεν καταλήξουν σε απόφαση, η συζήτηση θα συνεχιστεί στο επίπεδο των ηγετών.

Ακολούθως το Συμβούλιο θα εξετάσει το προσχέδιο συμπερασμάτων για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 17-18 Οκτωβρίου. Το κείμενο προετοιμάστηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk σε συνεργασία με τη φινλανδική προεδρία και την Κομισιόν.

Κατά τη σύνοδό τους τον Οκτώβριο, οι ηγέτες αναμένεται να πραγματοποιήσουν ουσιαστική συζήτηση σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο βάσει των εργασιών της Προεδρίας.

Οι ηγέτες θα συζητήσουν επίσης για τη συνέχιση της στρατηγικής ατζέντας 2019-2024 για την Ένωση. Η εκλεγείσα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen προσκλήθηκε να παρουσιάσει και να συζητήσει τα σχέδιά της για τα επόμενα πέντε χρόνια με τους ηγέτες.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται επίσης να εκδώσει απόφαση για το διορισμό της Christine Lagarde ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι ηγέτες αναμένεται να μιλήσουν για τις διεθνείς πτυχές της αλλαγής του κλίματος, μετά τη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα και πριν από τη διάσκεψη για το κλίμα στο Σαντιάγκο της Χιλής τον Δεκέμβριο.

Υπό το πρίσμα των γεγονότων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εξετάσει συγκεκριμένα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Εδώ εμπίπτει και η ενημέρωση που θα  πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, για το ζήτημα των παράνομων τουρκικών ενεργειών εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Οι ηγέτες θα επικυρώσουν μάλιστα τα στοχευμένα μέτρα που αποφάσισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών τη Δευτέρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ