Κομισιόν: Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Κομισιόν: Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Η "ψαλίδα" στις καταναλωτικές συνθήκες μειώνεται συνολικά μεταξύ των Κρατών Μελών

Η "ψαλίδα" στις καταναλωτικές συνθήκες μειώνεται συνολικά μεταξύ των Κρατών Μελών και οι καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη επίγνωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας για τις καταναλωτικές συνθήκες στην ΕΕ το 2019, που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν "ένα ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών στην ΕΕ λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αγορών τους".

Επιπλέον καταγράφει ότι οι πλέον συνειδητοποιημένοι καταναλωτές στην ΕΕ είναι εκείνοι που βρίσκονται στις νότιες χώρες (59 %) και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (57 %). Η μεγάλη πλειονότητα των εμπόρων λιανικής (71 %) πιστεύει ότι οι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί που διατυπώνονται για προϊόντα ή υπηρεσίες στον τομέα τους είναι αξιόπιστοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία "οι καταναλωτικές συνθήκες βαίνουν προς το χειρότερο στη Δυτική Ευρώπη, αλλά εξακολουθούν να βελτιώνονται σε άλλα μέρη της ΕΕ, με τις νότιες και ανατολικές χώρες της ΕΕ να μειώνουν τη διαφορά σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ".  Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ της χώρας με την υψηλότερη (Σουηδία, με 71 %) και με τη χαμηλότερη βαθμολογία (Κροατία, με 53 %) παραμένει σημαντική.

Σημειώνεται ότι "πάνω από το 70 % των καταναλωτών της ΕΕ εμπιστεύονται τους εμπόρους λιανικής όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών". Πάνω από το 70 % των εμπόρων λιανικής θεωρεί ότι "είναι εύκολο να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές" και οι περισσότεροι έμποροι λιανικής στην ΕΕ "αξιολογούν θετικά την επιβολή της νομοθεσίας για την ασφάλεια των καταναλωτών και των προϊόντων στον τομέα τους". Τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνει η επιβολή της νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων, όπου τα τρία τέταρτα των εμπόρων λιανικής εκτιμούν το εποπτικό έργο των δημόσιων αρχών.

Τέλος το ποσοστό των καταναλωτών που πραγματοποιεί διαδικτυακές αγορές έφτασε περίπου το 60 % το 2018 και εξακολουθεί να αυξάνεται, παρά τις έντονες διαφορές που σημειώνονται και κυμαίνονται από 84 % στη Δανία έως περίπου 20 % στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην πραγματοποίηση διασυνοριακών αγορών από άλλες χώρες της ΕΕ (48 %) είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι για τις διαδικτυακές αγορές εντός της χώρας τους (72 %), καταλήγει η Κομισιόν.

Σημειώνεται τέλος ότι καταναλωτές θα μπορούν σύντομα να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους συλλογικά και αποδοτικότερα σε ολόκληρη την ΕΕ , καθώς το Συμβούλιο των Κρατών Μελών κατέληξε σήμερα σε συμφωνία όσον αφορά σχέδιο οδηγίας σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.

"Η ενιαία αγορά μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως μόνο εάν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε αποδοτικά και οικονομικώς προσιτά εργαλεία για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους σε όλα τα κράτη μέλη. Το κείμενο που συμφωνήθηκε σήμερα προσφέρει τέτοια εργαλεία στους καταναλωτές, προστατεύοντας παράλληλα τους εμπόρους από καταχρηστικές πρακτικές προσφυγής στη δικαιοσύνη", Timo Harakka, Υπουργός Απασχόλησης της Φινλανδίας

Πηγή: ΚΥΠΕ