Ο Wojciech Wiewiórowski διορίστηκε από το Συμβούλιο των Κ-Μ Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Ο Wojciech Wiewiórowski διορίστηκε από το Συμβούλιο των Κ-Μ Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Θητεία διάρκειας 5 ετών

Ο  Wojciech Wiewiórowski,  πολωνός υπήκοος, διορίστηκε σήμερα από το Συμβούλιο των Κρατών Μελών, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) για θητεία διάρκειας 5 ετών, έχοντας διατελέσει αναπληρωτής επόπτης στον ΕΕΠΔ από το 2014 και γενικός επιθεωρητής για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Πολωνία από το 2010. Ο διορισμός αποφασίστηκε κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων αποτελεί την ανεξάρτητη αρχή προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Οι κύριες αποστολές του είναι να διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επεξεργάζονται τις προσωπικές πληροφορίες προσώπων, καθώς και να συμβουλεύει τα θεσμικά όργανα για όλα τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων. Ο ΕΕΠΔ συνεργάζεται επίσης στενά με τις εθνικές εποπτικές αρχές και με άλλους εποπτικούς φορείς για τη βελτίωση της συνοχής όσον αφορά την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, αναφέρει το Συμβούλιο.

Η Anna-Maja Henriksson, Υπουργός Δικαιοσύνης της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου, δήλωσε σχετικά: "η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το δίκαιο της ΕΕ. Γνωρίζω ότι ο κ. Wiewiórowski και το προσωπικό του θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνδράμουν όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης στην άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Απαιτούνται επίσης ειδικές δραστηριότητες όσον αφορά την εμφάνιση νέων τεχνολογιών".

Πηγή: ΚΥΠΕ