ΔΕΕ: Πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οχήματος για οδική παράβαση μπορεί να εκτελεστεί σε όλη την ΕΕ

ΔΕΕ: Πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οχήματος για οδική παράβαση μπορεί να εκτελεστεί σε όλη την ΕΕ

Υπό προϋποθέσεις

"Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης δεν μπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση και την εκτέλεση προστίμου για παράβαση οδικής κυκλοφορίας, το οποίο επιβλήθηκε σε πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου όχημα έχει ταξινομηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι ένα τέτοιο τεκμήριο ευθύνης είναι μαχητό", έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ, εξετάζοντας υπόθεση Πολωνού στον οποίο επεβλήθη πρόστιμο από την Ολλανδία, ενώ ο ίδιος κατέθεσε πως είχε πουλήσει το όχημά του κατά την υποτιθέμενη τέλεση της παράβασης.

Το Δικαστήριο έκρινε ακόμη ότι ο ενδιαφερόμενος "πρέπει να έχει ενημερωθεί δεόντως σχετικά με την απόφαση περί επιβολής προστίμου και να διαθέτει επαρκή προθεσμία για να προσβάλει την απόφαση και να προετοιμάσει την άμυνά του".
Κατά το ΔΕΕ, το Δικαστήριο της κύριας δίκης οφείλει να διαπιστώσει αν πράγματι εδόθη τέτοια επαρκής προθεσμία και
στο μέτρο που το τεκμήριο ευθύνης που προβλέπεται από τον ολλανδικό κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι μαχητό και στο μέτρο που αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος διέθετε όντως, κατά το ολλανδικό δίκαιο, νομικό έρεισμα το οποίο του παρείχε τη δυνατότητα να επιτύχει την ακύρωση της απόφασης περί επιβολής προστίμου, το τεκμήριο ευθύνης δεν μπορεί να εμποδίσει την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης. 

Πηγή: ΚΥΠΕ