Εγκρίθηκε το πλαίσιο συμφωνίας για τη μονάδα της Κόσιης

Εγκρίθηκε το πλαίσιο συμφωνίας για τη μονάδα της Κόσιης

Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) ανακοίνωσε ότι στη χθεσινή της συνεδρία, παρουσία του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ενέκρινε το πλαίσιο της προφορικής προκαταρκτικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί την περασμένη Πέμπτη στο Υπουργείο Εσωτερικών από τον Υπουργό Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο και τον Πρόεδρο της ΚΕΑΑ Στράτη Ματθαίου με την ανάδοχο Κοινοπραξία Ηλέκτωρ ΑΕ για το θέμα της Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κόσιης.

Η ΚΕΑΑ , όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, καθόρισε τα πλαίσια της συμπληρωματικής συμφωνίας, η οποία θα ισχύει από 1/3/2016 και θα προβλέπει άμεση εφαρμογή της νέας τιμής €39.90/τόνο, τριετή επέκταση της σύμβασης, εξορθολογισμό της σύμβασης και απάλειψη συγκεκριμένων ετεροβαρών όρων, καθώς και διευθέτηση των οφειλομένων προς την Κοινοπραξία ποσών, αφού αφαιρεθούν διάφορες πρόσθετες πληρωμές που απαιτούνταν από την Κοινοπραξία υπό τη μορφή προστίμου κατ´ επίκληση ετεροβαρών όρων της Σύμβασης.

Παράλληλα, η νέα συμφωνία θα προβλέπει τη μεταφορά στην Μονάδα της Κόσιης πρόσθετων ποσοτήτων οικιακών απορριμμάτων και από την επαρχία Λευκωσίας της τάξης των 80,000 τόνων, ώστε να διευκολυνθούν οι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης για άμεση αποφόρτιση και σταδιακό κλείσιμο του σκυβαλότοπου Κοτσιάτη.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε να ετοιμάσει προσχέδιο της Συμφωνίας που θα υπογραφτεί με την Κοινοπραξία, το οποίο θα σταλεί στην ΚΕΑΑ, ώστε να συμφωνηθεί με τον Ανάδοχο, αφού προηγουμένως τύχει νομοτεχνικού ελέγχου από την Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Στη συμφωνία θα περιληφθεί ο όρος ότι η πρόνοια για τριετή χρονική επέκταση θα ενεργοποιηθεί και εφαρμοστεί μόνο αφού προηγουμένως υπάρξει θετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία θα κοινοποιηθεί άμεσα η υπόθεση μέσω του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Η ΚΕΑΑ εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον Υπουργό Εσωτερικών για την καθοριστική του παρέμβαση για την επίτευξη της συμφωνίας η οποία ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που είχαν τεθεί από την Επιτροπή. Ευχαριστίες, επίσης, εκφράζει σε όσους έχουν εμπλακεί για τη θετική τελική έκβαση του θέματος, στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, στη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας και στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.