Έρχονται απολύσεις στην Κοφίνου!-Διαβάστε ποια δημόσια δομή περνά στη διαχείριση του ιδιωτικού τομέα

Έρχονται απολύσεις στην Κοφίνου!-Διαβάστε ποια δημόσια δομή περνά στη διαχείριση του ιδιωτικού τομέα

Παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου Εσωτερικών να διασφαλίσει, ενόψει της ανάθεσης και διαχείρισης στον ιδιωτικό τομέα, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας του προσωπικού στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας Κοφίνου, δεν βρέθηκε κάποιοι νομοθετικό πλαίσιο που να το επιτρέπει.

Αυτό προκύπτει από απάντηση του υπουργού Εσωτερικών σε ερώτηση της βουλευτού του ΑΚΕΛ, Ελένης Μαύρου.

Σύμφωνα με τον Σωκράτη Χάσικο, η απόφαση για την προκήρυξη διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τη διαχείριση του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας Κοφίνου, λήφθηκε κατόπιν εισήγησης του Γενικού Ελεγκτή.

Όπως ενημέρωσε ο υπουργός, αρχικά το Υπουργείο είχε εξετάσει το ενδεχόμενο συνέχισης της απασχόλησης των ατόμων που εργάζονται αυτή τη στιγμή στο Κέντρο, αλλά δεν υπάρχει νομοθεσία που καλύπτει αυτή την πρόθεση.

Ο κ. Χάσικος επισήμανε ότι «το Υπουργείο, επιθυμώντας να διασφαλίσει τη συνέχιση της εμπλοκής της τοπικής κοινότητας στο Κέντρο και κατόπιν συνεννόησης και με την αρμόδια Αρχή για τις δημόσιες συμβάσεις συμπεριέλαβε στα έγγραφα του διαγωνισμού ειδική πρόνοια, ώστε ο ανάδοχος να είναι υποχρεωμένος να προσλάβει προσωπικό από την κοινότητα της Κοφίνου, σε ποσοστό 50% για τις θέσεις των ιδρυματικών λειτουργών, των καθαριστριών και του συντηρητή».

Πηγή: Εφ. «Φιλελεύθερος»/Νέαρχος Κυπριανού