Ανακήρυξη νέων Πρυτανικών Αρχών στο ΤΕΠΑΚ - Διαβάστε τα νέα ονόματα (photo)

Ανακήρυξη νέων Πρυτανικών Αρχών στο ΤΕΠΑΚ - Διαβάστε τα νέα ονόματα (photo)

Διεξήχθησαν σήμερα οι πρώτες Πρυτανικές Εκλογές στο ΤΕΠΑΚ.

Στη θέση του πρύτανη εκλέγηκε ο καθηγητής Αντρέας Αναγιωτός, ο οποίος διαδέχεται την Ελπίδα Κεραυνού.

anagiotos tepak

Τη θέση διεκδίκησαν άλλοι 3 καθηγητές, οι Παναγιώτης Ζαφείρης , Παναγιώτης Θεοδοσίου και Τούλα Ονουφρίου

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων εκλέγηκε ο Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής και αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ο Καθηγητής Φώτης Παναγίδης.

Δικαίωμα ψήφου είχαν 181 άτομα, 131 από το ακαδημαϊκό προσωπικό, 8 από το διοικητικό προσωπικό και 42 φοιτητές.

Οι εκλεγέντες αναλαμβάνουν επισήμως τα καθήκοντα τους την 1η Ιανουαρίου 2016, για περίοδο 4 ετών.