Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού: Ισορροπημένη ανάπτυξη Εναερίου μέσα από δημόσια διαβούλευση

Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού: Ισορροπημένη ανάπτυξη Εναερίου μέσα από δημόσια διαβούλευση

"Η περιοχή του Εναερίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Λεμεσού"

Επικροτώντας την πρόθεση του Δήμου Λεμεσού για ανάπτυξη του τεμαχίου του Εναερίου, η Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού εκφράζει τη θέση πως αυτή πρέπει να στοχεύει στον μετασχηματισμό του χώρου σε πόλο έλξης, σημείο συνάθροισης και αστικών δραστηριοτήτων και να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των δημοτών.

Διαβάστε εδώ όλες τις τοπικές ειδήσεις
 
Σε ανακοίνωση της, η Κίνηση αναφέρει πως η περιοχή του Εναερίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Λεμεσού και υπενθυμίζει ότι, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα, είχε και συνεχίζει να έχει αξιοσημείωτη συνεισφορά στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή της πόλης.
 
Το Τεμάχιο του Εναερίου, προστίθεται,  αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την πόλη της Λεμεσού, αλλά ταυτόχρονα και μια τεράστια πρόκληση, αφού "ο σχεδιασμός του υφιστάμενου  χωρίς χαρακτήρα χώρου, θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο τον μετασχηματισμό του σε τόπο, δηλαδή, σε ένα σημαντικό σημείο αναφοράς της πόλης, σε ένα πόλο έλξης, σε ένα σημείο συνάθροισης και αστικών δραστηριοτήτων".

Σημειώνεται ακόμη ότι, η κομβική θέση του τεμαχίου, στην απόληξη της Λεωφόρου Μακαρίου και στη σύνδεση της με την Παραλιακή Λεωφόρο και την ακτή, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από πυκνή δόμηση και μεγάλες αναπτύξεις, καθιστούν το ρόλο του ύψιστης σημασίας στην επίτευξη της επιθυμητής και αναγκαίας ισορροπίας στον αστικό ιστό, στη σχέση δηλαδή ανάμεσα στους συμπαγείς όγκους των κτηρίων και των ελεύθερων χώρων.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις της ημέρας

Η Κίνηση Αρχιτεκτόνων Λεμεσού δεν αποκλείει οποιαδήποτε πρόταση, ακόμα και τη συνύπαρξη υπαίθριου δημόσιου χώρου με κάποια κτηριακή ανάπτυξη, εκφράζοντας τη θέση πως η ανάπτυξη του εν λόγω τεμαχίου θα πρέπει να γίνει μέσα στα πλαίσια ενός Πολεοδομικού σχεδιασμού, με στόχο την δημιουργία Γενικού Σχεδίου Περιοχής.
 
Μεταξύ άλλων, προσθέτει, το Γενικό Σχέδιο Περιοχής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, το όραμα της πόλης για την περιοχή και τις ανάγκες της για μεγάλους ανοικτούς δημόσιους χώρους συνάθροισης και αστικών δραστηριοτήτων, τις οργανικές και οπτικές συνδέσεις της ανάπτυξης με την ακτή και το άμεσο και ευρύτερο δομημένο περιβάλλον, από το ΓΣΟ και τον Δημόσιο Κήπο μέχρι τον κόμβο του Αγίου Νικολάου και τέλος, τον  προσδοκώμενο χαρακτήρα των υφιστάμενων αναπτύξεων που περιβάλουν το Τεμάχιο Εναερίου καθώς και την ευρύτερη περιοχή τόσο στο άμεσο μέλλον όσο σε βάθος χρόνου.

Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη όπως οι οποιεσδήποτε χρήσεις της ανάπτυξης, τύχουν της ευρείας αποδοχής των δημοτών και "γι αυτό και επιβάλλεται να συνεχιστεί η διαδικασία των Δημόσιων Διαβουλεύσεων και να συνδυαστεί με διαδικτυακή πληροφόρηση και ψηφοφορία από τους πολίτες. Έτσι, προστίθεται, επαγγελματικές ομάδες, οργανωμένα σύνολα και δημότες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συμμετέχουν στην απόφαση.

Η Κίνηση προτείνει όπως ξαναγίνει Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, "τα αποτελέσματα του οποίου, όχι μόνο θα αποτελέσουν μια πηγή άντλησης ιδεών, αλλά θα εγείρουν και διάφορους προβληματισμούς". Αυτή η διαδικασία, εκτιμά η Κίνηση,  θα βοηθήσει στα μέγιστα τόσο τις αρχές όσο και τους δημότες να σχηματίσουμε μια πιο σφαιρική άποψη για τις προοπτικές του τεμαχίου και τις επιπτώσεις του σχεδιασμού του στον πολεοδομικό ιστό.

"Θεωρούμε τη συμμετοχή των συμπολιτών μας σε συνεργασία με τις Αρχές απαραίτητη στη συνδιαμόρφωση ενός φιλόδοξου οράματος, το οποίο θα εκφράζει τις ανάγκες και επιθυμίες των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα θα εξυπηρετεί την πόλη και θα εναρμονίζεται με το γενικότερο πλάνο και στοχευόμενο χαρακτήρα της", καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ