Προσοχή: Κλειστός ο παραλιακός δρόμος Λεμεσού

Προσοχή: Κλειστός ο παραλιακός δρόμος Λεμεσού

Πληροφορίες