Προβληματισμός ΕΤΕΚ για τον προωθούμενο εγκιβωτισμό του ποταμού Κλήμου

Προβληματισμός ΕΤΕΚ για τον προωθούμενο εγκιβωτισμό του ποταμού Κλήμου

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο (ΕΤΕΚ), με αφορμή καταγγελίες που έχει δεχτεί από κατοίκους του Δήμου Έγκωμης για την πρόθεση της πολιτείας να επεκτείνει το εγκιβωτισμένο τμήμα του ποταμού Κλήμου, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις ενδεχόμενες πολύ σοβαρές συνέπειες ενός τέτοιου έργου, όταν μάλιστα η σημερινή κατάσταση στην περιοχή είναι ήδη προβληματική, όπως αναφέρει.

Σε ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι η περιοχή του ποταμού Κλήμου στην Έγκωμη κατατάσσεται στις Περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ). Σύμφωνα δε με την επίσημη πολιτική του κράτους δεν επιτρέπεται ο εγκιβωτισμός ή η υπογειοποίηση υδατορεμμάτων.

Συναφώς σημειώνεται πως, η εμπειρία από τον εγκιβωτισμό υδατορεμάτων, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές, είναι αρνητική και σε αρκετές πόλεις του εξωτερικού (π.χ. Λονδίνο) ήδη προωθείται πρόγραμμα για αποκάλυψη των σκεπασμένων ποταμών.

Παρόλα αυτά, αναφέρεται, προωθείται από τον Δήμο Έγκωμης ως έργο προτεραιότητας η κάλυψη μεγάλου τμήματος του ποταμού με σχεδιασμούς των οποίων η αρχική ιδέα χρονολογείται προ μερικών δεκαετιών, οπόταν ίσχυαν εντελώς διαφορετικά δεδομένα και θεσμικό πλαίσιο.

«Το ΕΤΕΚ δεν έχει πεισθεί πως οι προωθούμενες ρυθμίσεις δεν θα επιβαρύνουν την υφιστάμενη προβληματική κατάσταση. Τουναντίον, υπάρχει εύλογη ανησυχία πως ο πλήρης εγκιβωτισμός του ποταμού δυνατόν να δημιουργήσει κινδύνους για σοβαρές ζημιές σε περιπτώσεις ακραίων ή και έντονων καιρικών φαινομένων».

Ιδιαίτερα, αναφέρει, σε περιπτώσεις έντονων και ακραίων φαινομένων, όπως έχει καταδειχτεί κατά τα τελευταία χρόνια στις περιοχές Πάφου, Λάρνακας και Αστρομερίτη, οι συνέπειες είναι καταστροφικές.

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, μόνο προβληματισμό μπορεί να προκαλέσουν οι προειδοποιήσεις ειδικών σε θέματα μετεωρολογίας για αύξηση στη συχνότητα και δραματική επιδείνωση των καιρικών φαινομένων στα χρόνια που θα ακολουθήσουν.