Λευκωσία: Καταδίκη εταιρείας για τοξικές χημικές ουσίες σε παιδικά παιχνίδια

Λευκωσία: Καταδίκη εταιρείας για τοξικές χημικές ουσίες σε παιδικά παιχνίδια

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη της εταιρείας ΚΩΣΤΑΚΗΣ Δ. ΚΟΥΡΕΑΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ για παράβαση των διατάξεων της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας.

Ως αποτέλεσμα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε τον Μάρτιο του 2016 την πιο πάνω εταιρεία με το συνολικό ποσό των €5.000 γιατί διέθετε στην αγορά προς πώληση στο ευρύ κοινό, παιδικά παιχνίδια που περιείχαν τοξικές για την αναπαραγωγή χημικές ουσίες (φθαλικούς εστέρες).

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1907/2006 (REACH), τα παιχνίδια και τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας που διατίθενται στην αγορά, δεν επιτρέπεται να περιέχουν συγκεκριμένες φθαλικές ενώσεις σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος (κ.β.) του πλαστικοποιημένου υλικού.