Ψάχνουν νεκρούς να πληρώσουν λογαριασμούς νερού στη Λευκωσία- Η αιτία τα 60 ευρώ

Ψάχνουν νεκρούς να πληρώσουν λογαριασμούς νερού στη Λευκωσία- Η αιτία τα 60 ευρώ

Από τους 120.000 λογαριασμούς οι 30.000 περίπου έχουν σαν παραλήπτες άτομα που έχουν αποβιώσει.

Επίσης παραλήπτες είναι εταιρείες που έχουν κατεβάσει ρολά προ δεκαετιών ή παλιούς ιδιοκτήτες υποστατικών, που καμία σχέση δεν έχουν πλέον με το υποστατικό στο οποίο καταγράφεται κατανάλωση νερού.

Σύμφωνα με τον «Φ», το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, στην προσπάθειά του για να επικαιροποιήσει το αρχείο των καταναλωτών του, εξασφάλισε το Μητρώο Ιδιοκτητών του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και έτσι, πολύ σύντομα οι λογαριασμοί υδροληψίας θα εμφανίζουν το όνομα του σημερινού ιδιοκτήτη που είναι και ο πραγματικός καταναλωτής του νερού.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το πρόβλημα με τη μη επικαιροποίηση του αρχείου πελατών του ΣΥΛ, που έχει ως αποτέλεσμα ο ένας στους τέσσερις λογαριασμούς να εμφανίζει παραλήπτη νεκρό άτομο ή εταιρεία ανάπτυξης γης που δεν υφίσταται πλέον, οφείλεται κυρίως στην αδιαφορία των καταναλωτών και νυν ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας.

Για να γίνει αλλαγή στο όνομα που θα παραλαμβάνει το λογαριασμό υδροληψίας, απαιτείται όπως ο ιδιοκτήτης του υποστατικού, παρουσιάσει στο ΣΥΛ σχετικό τίτλο ιδιοκτησίας και να καταθέσει επιπλέον €60 ως ντεπόζιτο.

Υπάρχουν περιπτώσεις εγγονού, που κληρονόμησε σπίτι από τον πατέρα του, που εκείνος το κληρονόμησε από τον δικό του πατέρα. Ο εγγονός πληρώνει τον λογαριασμό που εξακολουθεί να φέρει το όνομα του μακαρίτη του παππού του και μέχρι σήμερα δεν έχει ενδιαφερθεί να μας ενημερώσει για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του σπιτιού του, έτσι που να στέλνουμε το λογαριασμό στο άτομο που σήμερα καταναλώνει το νερό.

Στο εξής, κάθε έξι μήνες θα ζητείται από το Κτηματολόγιο να στέλνει τις αλλαγές που έχουν γίνει στα υποστατικά που υδροδοτούνται. Έτσι θα ξέρουν ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης.

Το Συμβούλιο Υδατοπρομηθειας Λευκωσίας, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη συνεργασία των νέων ιδιοκτητών για να προστεθεί το όνομά τους στον κατάλογο πελατών της, αποφάσισε, για ένα χρονικό διάστημα να γίνονται οι αλλαγές στα ονόματα των ιδιοκτητών, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση να κατατεθεί το ποσό των €60 ως ντεπόζιτο.