Σε ιδιώτες 61 κατοικίες στον Αμίαντο

Σε ιδιώτες 61 κατοικίες στον Αμίαντο

Υπό όρους η παραχώρηση σύμφωνα με την πρόταση Κουγιάλη που αναμένεται να εγκρίνει το Υπουργικό.

Στον κατάλογο με τις αποκρατικοποιήσεις περιέλαβε η Κυβέρνηση και τις 61 συνολικά κυβερνητικές κατοικίες στο μεταλλείο Αμιάντου.

Ο αρμόδιος υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης, με πρόταση που κατέθεσε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα, εισηγείται την παραχώρηση κατοικιών υπό όρους και προϋποθέσεις στα πρόσωπα που εξακολουθούν να τις κατέχουν παράνομα μέχρι την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει με μακροχρόνια σύμβαση, την ανάπλαση της περιοχής του μεταλλείου καθώς και την ανακαίνιση-διαχείριση όλων των κατοικιών.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης η εκδίκαση των αγωγών για έκδοση διαταγμάτων έξωσης από 16 κατοικίες, οι χρήστες των οποίων αρνούνται να τις εγκαταλείψουν και πρότειναν στο Κράτος την εκμίσθωσή τους, όταν εκδοθούν τα διατάγματα έξωσης, με αντάλλαγμα να αναλάβουν οι ίδιοι το κόστος συντήρησης των κατοικιών.

Η υπόθεση χρονολογείται από το 1988 όταν το μεταλλείο Αμιάντου αναγκάστηκε να τερματίσει τις εργασίες του λόγω πτώχευσης της μεταλλευτικής εταιρείας.   Οι κατοικίες, μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, περιήλθαν στη διαχείριση του Τμήματος Δασών καθώς βρίσκονται εντός δασικής γης. Κατά την περίοδο εκείνη, 40 περίπου κατοικίες χρησιμοποιούνταν χωρίς άδεια από πολίτες κυρίως πρώην εργαζόμενους στο μεταλλείο ή από συγγενείς τους. 

Η πρόταση Κουγιάλη

Με πρόταση που κατέθεσε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και εξασφάλισε ο «Φ», με ημερ. 7/12/2015, ο υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης εισηγείται την έγκριση του αιτήματος των σημερινών κατόχων κατοικιών στον Αμίαντο για τους εξής λόγους:

1. Δεν υπάρχει αποφασισμένη χρήση των κατοικιών αυτών από το Κράτος παρόλο που αρχικά περιλήφθηκαν στις προτάσεις του Σχεδίου Ανάπτυξης Τροόδους.
2. Το δημόσιο δεν διαθέτει πιστώσεις για να συντηρεί τις κατοικίες και υπάρχει ο κίνδυνος να υποστούν ανεπανόρθωτη φθορά στην περίπτωση που ανακτηθούν και δεν συντηρούνται.
3. Το Κράτος θα μπορεί να ανακτήσει τις κατοικίες όταν και εφόσον εξευρεθεί στρατηγικός επενδυτής ή για άλλη χρήση.
4. Η Νομική Υπηρεσία όπως και ο ιδιώτης δικηγόρος που χειρίζεται τις υποθέσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης, θεωρούν ότι δεν θα δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.

Παραχώρηση με όρους

Το Υπουργικό Συμβούλιο, που θα συνεδριάσει στις 28 του μήνα, αναμένεται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, να εγκρίνει την πρόταση Κουγιάλη που προβλέπει, αφενός, τη συνέχιση της εκδίκασης των αγωγών μέχρι την έκδοση των διαταγμάτων έξωσης και αφετέρου, την αναστολή της εκτέλεσης των διαταγμάτων αυτών όταν εκδοθούν, για περίοδο μέχρι πέντε ετών με σκοπό την παραχώρησή τους στους σημερινούς χρήστες, υπό τους εξής, όμως, όρους και προϋποθέσεις: (α) Άμεση καταβολή των δικηγορικών εξόδων για τις αγωγές που θα εκδικαστούν, (β) κατά τη διάρκεια των πέντε χρόνων και οποιασδήποτε πιθανής παράτασης, οι κάτοχοι θα είναι υποχρεωμένοι να συντηρούν τις κατοικίες με δικά τους έξοδα, (γ) σε περίπτωση που κάτοχος της κατοικίας αποβιώσει, η κατοικία περιέρχεται άμεσα στην κατοχή και χρήση του Κράτους, (δ) μετά την πάροδο των πέντε χρόνων, για οποιαδήποτε ενδεχόμενη παράταση της αναστολής του διατάγματος έξωσης θα καταβάλλεται στο Κράτος το ποσό των €1.000 ετησίως και (ε) μετά την πάροδο των πέντε χρόνων, το Κράτος θα δικαιούται να ζητήσει την παράδοση των κατοικιών εντός έξι μηνών από τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης.