Νομική Υπηρεσία για Θεμιστοκλέους: Ζήτησε λεπτομερή στοιχεία

Νομική Υπηρεσία για Θεμιστοκλέους: Ζήτησε λεπτομερή στοιχεία

Λεπτομερή στοιχεία ζήτησε η Νομική Υπηρεσία με ανακοίνωσή της, όσον αφορά την υπέρβαση ταχύτητας από τον Βουλευτή, Αντρέα Θεμιστοκλέους.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Εξ αφορμής καταγγελίας, η οποία στάλθηκε στη Νομική Υπηρεσία τον περασμένο Σεπτέμβριο περί υπέρβασης του ορίου ταχύτητας κατά τη διάρκεια οδήγησης από τον βουλευτή της επαρχίας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους με ταχύτητα 172 χλμ/ω αντί 100 χλμ/ω και λόγω αναφορών περί επανειλημμένων και σοβαρών καταγγελιών εναντίον του ιδίου για διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ζήτησε όπως συλλεγούν και του υποβληθούν λεπτομερή στοιχεία.

Από τη μελέτη και αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων, προέκυψε η ύπαρξη πολύ μεγάλου αριθμού καταδικών και εξώδικων καταγγελιών εναντίον του βουλευτού, κυρίως για υπερβολική ταχύτητα, μεταξύ άλλων με 141 χλμ/ω, 170 χλμ/ω, μέχρι και 190 χλμ/ω. Περαιτέρω, από τις σχετικές αστυνομικές καταθέσεις, προέκυψε ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο ίδιος βουλευτής επέδειξε απρεπή συμπεριφορά έναντι των αστυνομικών οργάνων, επικαλούμενος τη βουλευτική του ασυλία, όταν πληροφορείτο ότι θα καταγγέλλετο. Λόγω της ιδιότητάς του ως βουλευτής, ο οποίος χαίρει ασυλίας από ποινική δίωξη, πλείστες των καταδικών διαγράφηκαν, μερικές ποινικές υποθέσεις που καταχωρήθηκαν από την Αστυνομία στο Δικαστήριο αναστάληκαν, ενώ σοβαρές άλλες καταγγελίες παρέμειναν αδρανείς μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Επειδή από το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτει η διαπίστωση ότι ο εν λόγω βουλευτής κατά εξακολούθηση και κατά επίκληση της βουλευτικής ασυλίας παρουσιάζεται να παραβιάζει τον νόμο και τους κανονισμούς, υπό συνθήκες που συνιστούν δημόσιο κίνδυνο, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάσισε όπως αποταθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο και ζητήσει την άρση της ασυλίας του βουλευτή κ. Θεμιστοκλέους, ώστε να καταστεί δυνατή η ποινική δίωξη του σε σχέση με τις πιο πρόσφατες σοβαρές εναντίον του καταγγελίες.

Η αίτηση για άρση ασυλίας και άδεια έναρξης ποινικής δίωξης, καταχωρήθηκε σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο και θα τεθεί ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας του Δικαστηρίου».