Εξαιρούνται οι άποροι μαθητές από το τέλος εξετάσεων

Εξαιρούνται οι άποροι μαθητές από το τέλος εξετάσεων

Εξαίρεση των άπορων μαθητών από υποχρέωση καταβολής τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις και έκδοσης Απολυτηρίου αποφάσισε το Υπουργείο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί και φέτος η εξαίρεση των άπορων τελειόφοιτων μαθητών από την υποχρέωση καταβολής τελών για τη συμμετοχή τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις όπως επίσης και για την έκδοση Απολυτηρίου και Αποδεικτικού Απόλυσης. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει όπως εξαιρούνται οι μαθητές των οποίων οι οικογένειες είναι λήπτες δημοσίου βοηθήματος, Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος καθώς και αυτοί που λαμβάνουν δωρεάν πρόγευμα.

Ο μέγιστος αριθμός των τελειόφοιτων μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης που αναμένεται ότι θα επωφεληθούν από το μέτρο αυτό ανέρχεται στους 1209 (Μέση Γενική και Μέση Τεχνική / Επαγγελματική Εκπαίδευση).

Το μέτρο αυτό εντάσσεται σε μια σειρά μέτρων που λαμβάνονται από την κυβέρνηση για τη στήριξη των μαθητών που περιλαμβάνονται στις ευάλωτες ομάδες. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σύντομα θα ανακοινώσει και άλλα μέτρα στήριξης των μαθητών αυτών.