Αυτοί προάγονται στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Αυτοί προάγονται στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοίνωσε τις προαγωγές εκπαιδευτικών λειτουργών.

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Μαρτίου 2016 , ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ A ´ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Αρ. Φακ.:

14939 Χαραλάμπους-Βασιλείου Όλγα

10623 Παπαϊωάννου Γεώργιος

10679 Μπάϊτελμαν-Ιωάννου Ανδριανή

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ A ´ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Αρ. Φακ.:

9541 Αναστασίου-Χαραλαμπίδου Χαρά

8062 Νικολάου Αντρέας