Συμφωνία για δημιουργία τεράστιου πάρκου περιπέτειας στο Τρόοδος

Συμφωνία για δημιουργία τεράστιου πάρκου περιπέτειας στο Τρόοδος

Δασική γη στο Τρόοδος έκτασης 40.000 τετραγωνικών μέτρων, ενοικιάστηκε για 15 χρόνια σε εταιρεία με σκοπό τη δημιουργία πάρκου περιπέτειας (Adventure Park).

Το ύψος του ενοικίου προκαθορίστηκε στις €3.000 το χρόνο. Εκτενή ενημέρωση για τη συμφωνία έγινε από τον υπουργό Γεωργίας Νίκο Κουγιάλη στη Βουλή, μετά από απαίτηση του βουλευτή Γιώργου Περδίκη.

Σύμφωνα με τον Νίκο Κουγιάλη, η εταιρεία Interday Enterprises Ltd που εδρεύει στη Λεμεσό, με επιστολή της προς τον διευθυντή του Τμήματος Δασών ζήτησε εκμίσθωση δασικής γης, μέρους του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, έκτασης 40.000 τ.μ. για σκοπούς δημιουργίας «Adventure Park».

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για εξέταση της αίτησης, όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα και Υπηρεσίες τοποθετήθηκαν θετικά. Το αίτημα της εταιρείας στάλθηκε στην αρμόδια Υπουργική Επιτροπή για περαιτέρω προώθηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον κ. Κουγιάλη, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 17/3/2015 αυτούσιες τις εισηγήσεις της Υπουργικής Επιτροπής για ικανοποίηση του αιτήματος και ως εκ τούτου ετοιμάστηκε και συνυπογράφθηκε σύμβαση μίσθωσης κρατικής δασικής γης με την πιο πάνω εταιρεία στις 2/7/2015. Η σχετική σύμβαση μίσθωσης ισχύει για περίοδο 15 χρόνων με δικαίωμα ανανέωσης της για δεύτερη ή και τρίτη περίοδο, 15 χρόνων έκαστη, μετά τη λήξη της.