Ευρωπαϊκή υποτροφία ύψους €253.995 στη Δρα Αλεξία Γαλάτη του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ευρωπαϊκή υποτροφία ύψους €253.995  στη Δρα Αλεξία Γαλάτη του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ευρωπαϊκή υποτροφία Marie Skłodowska-Curie εξασφάλισε το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της πρόσκλησης MSCA-IF-2015: Individual Fellowships της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απονείμει στη Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας Δρα Αλεξία Γαλάτη, τριετή υποτροφία ύψους €253.995 , κατά τη διάρκεια της οποίας θα εργαστεί για δύο έτη στο Τμήμα Cognitive and Information Sciences, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Merced, στις ΗΠΑ, συνεργαζόμενη με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δρα Rick Dale.

Το έργο, για το οποίο εξασφαλίστηκε η υποτροφία, έχει τίτλο “Unravelling perspective-taking: Examining the influence of multiple constraints on perspective selection and multimodal behavior through a dynamical systems approach” και ακρωνύμιο Dynamic Perspectives. Συντονιστής του έργου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Μάριος Αβρααμίδης. Η Δρ Αλεξία Γαλάτη θα εξετάσει, μέσω πειραμάτων, πώς οι άνθρωποι όταν συνεργάζονται επιλέγουν την προοπτική που θα χρησιμοποιήσουν για να συντονιστούν (π.χ., την εγωκεντρική προοπτική ή την προοπτική του άλλου, όπως «δεξιά μου» ή «αριστερά σου» όταν κάθονται απέναντι) και πώς οι στρατηγικές τους επιλογές εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, όπως συνιστάται από την ομιλία τους, καθώς και από τις κινήσεις του σώματος και των ματιών τους. Επίσης, τα πειραματικά αυτά δεδομένα θα μοντελοποιηθούν βάσει υπολογιστικών μοντέλων (της προσέγγισης των δυναμικών συστημάτων) ώστε να προβλέπουν την προοπτική που θα επιλέγουν οι άνθρωποι σε συγκεκριμένες συνθήκες.

Οι δράσεις Marie Sklodowska-Curie χρηματοδοτούν ερευνητές από όλους τους επιστημονικούς τομείς. Το έργο Dynamic Perspectives επιλέχθηκε για χρηματοδότηση ανάμεσα σε 8.514 προτάσεις που είχαν υποβληθεί στη συγκεκριμένη πρόσκληση.