Έκτακτη μετάθεση εκπαιδευτικού σε σχολεία δημοτικής Εκπαίδευσης

Έκτακτη μετάθεση εκπαιδευτικού σε σχολεία δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει την πιο κάτω έκτακτη μετάθεση Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση), με ισχύ από 20 Απριλίου 2016.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http ://www.eey .gov.cy .

ΜΕΤΑΘΕΣΗ

metathektak