Στα χακί για 10 χρόνια με 1.127 ευρώ μισθό

Στα χακί για 10 χρόνια με 1.127 ευρώ μισθό

Αρχίζει την Παρασκευή 3 Ιουνίου και ολοκληρώνεται το Σάββατο 18/6 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 3.000 συμβασιούχων οπλιτών στην ΕΦ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρία τις προϋποθέσεις πρόσληψης και η διαδικασία μπαίνει στην τελική ευθεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόσληψη συμβασιούχων οπλιτών (ΣΥΟΠ) συνδέεται άμεσα με τη μείωση της στρατιωτικής θητείας στους 14 μήνες, καθώς θα καλυφθούν θέσεις που σήμερα καλύπτονται από στρατεύσιμους οπλίτες.

Διαβάστε επίσης:

Δείτε πότε θα αρχίσουν οι αιτήσεις για την πρόσληψη των 3000 συμβασιούχων οπλιτών!

Καλό πακέτο

Αν λάβει κάποιος υπόψη του ότι οι 3.000 ΣΥΟΠ θα είναι νέοι και στην πλειονότητά τους άνεργοι σήμερα, η υπηρεσία τους με αμοιβή στην ΕΦ είναι μια καλή προσωρινή επιλογή, με δυνατότητα ενίσχυσης των προσόντων τους, αλλά και κέρδους χρόνου για αναζήτηση μόνιμης εργασίας σε άλλον τομέα. Παράλληλα, αποτελεί αντικίνητρο για μετανάστευση άνεργων νέων στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσκλησης που πρόκειται να δημοσιευθεί από το υπουργείο Άμυνας, οι ΣΥΟΠ θα λαμβάνουν μηνιαίως 1.127 ευρώ συν 13ο τον Δεκέμβριο κάθε έτους. Η σύμβαση που θα υπογράψουν όσοι επιλεγούν θα έχει αρχικώς διάρκεια ενός χρόνου και στη συνέχεια θα μπορεί να ανανεωθεί τρεις φορές για τρία χρόνια κάθε φορά, ώστε η συνολική υπηρεσία να ολοκληρώνεται στα 10 χρόνια.
Οι ΣΥΟΠ με την αποχώρησή τους από την ΕΦ θα μπορούν να πάρουν φιλοδώρημα, με προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει τριάμισι χρόνια υπηρεσίας.
Το φιλοδώρημα υπολογίζεται με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου (1/12) του μέσου όρου των συνολικών μηνιαίων απολαβών του ΣΥΟΠ, πολλαπλασιαζόμενο επί τους μήνες υπηρεσίας και αναπροσαρμόζεται με βάση την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ).

Ωράριο και άδειες

Οι ΣΥΟΠ θα εργάζονται όπως και τα υπόλοιπα μόνιμα στελέχη της ΕΦ, από τις 7:00 το πρωί ώς τις 14:00 το απόγευμα σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας. Βεβαίως θα εκτελούν και υπηρεσίες όπως οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, κάποιες μέρες της εβδομάδας αναλόγως των διαταγών του αρχηγού ΓΕΕΦ.
Ετησίως θα δικαιούνται 20 εργάσιμες μέρες άδεια (στη βάση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας). Πιο αναλυτικά, θα δικαιούνται για κάθε συμπληρωμένο μήνα απασχόλησης άδεια ίση με το 1/12 της συνολικής άδειας που λαμβάνει εργοδοτούμενος καθορισμένης διάρκειας που συμπληρώνει συνεχή απασχόληση ενός έτους.
Πέραν της κανονικής άδειας αναπαύσεως, θα δικαιούνται 28 μέρες άδεια ασθενείας τον χρόνο, η οποία θα μπορεί να παραταθεί για ακόμα 14 μέρες, με πλήρεις απολαβές, εάν υπάρχει γνωμάτευση κυβερνητικού ιατροσυμβουλίου. Πρόκειται δηλαδή για την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για μόνιμους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς. Οι ΣΥΟΠ για όσο χρόνο υπηρετούν στην ΕΦ θα δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κυβερνητικά νοσοκομεία και γιατρούς, τόσο για τους ίδιους όσο και για τις συζύγους και τα παιδιά τους.

Στολές και διακίνηση

Η εξασφάλιση στολών και εφοδίων αποτελεί σημαντικό κόστος για τους στρατιωτικούς. Στην περίπτωση των ΣΥΟΠ, όλες οι στολές θα παρέχονται δωρεάν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα εφόδια για την υπηρεσία τους στην ΕΦ. Θα μπορούν επίσης να διακινούνται δωρεάν από και προς τα στρατόπεδα που θα υπηρετούν με τα λεωφορεία που διατίθενται για τη διακίνηση εθνοφρουρών, ενώ θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν δωρεάν τις υπεραστικές και αστικές συγκοινωνίες.

Σπουδές και ασφάλεια

Με δεδομένο ότι οι 3.000 ΣΥΟΠ είναι νέοι που αναζητούν εργασία, ο χρόνος υπηρεσίας τους στην ΕΦ θα μπορεί να αξιοποιηθεί για ενίσχυση των προσόντων τους. Μπορούν να ενταχθούν σε:
σχέδιο σπουδών με μειωμένα δίδακτρα μέχρι και 50% σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο με τα οποία συνεργάζεται το υπ. Άμυνας. Η φοίτηση πρέπει να είναι απογευματινή ή βραδινή
σχέδιο υποτροφιών για απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού, κατόπιν διαγωνισμών, σε εξειδικευμένες υπηρεσίες/θέσεις. Δηλαδή για θέσεις που η ΕΦ έχει ανάγκες εξειδικευμένου προσωπικού μπορούν να επιλεγούν ΣΥΟΠ που θα σπουδάσουν σε συγκεκριμένο αντικείμενο για να προσφέρουν υπηρεσίες
σχέδιο επαγγελματικής κατάρτισης, με τη δυνατότητα απόκτησης διπλωμάτων και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων μέσα από προγράμματα που συνδυάζουν την πρακτική εξάσκηση σε συγκεκριμένους κλάδους, με ταχύρρυθμη θεωρητική κατάρτιση
μοριοδότηση για μελλοντικές προσλήψεις στον στρατό και στην Αστυνομία
πακέτα ασφαλιστικής κάλυψης
πακέτο προνομίων εκγύμνασης και άθλησης σε συνεργασία με τον ΚΟΑ.

Ποιοι προσλαμβάνονται

Αιτήσεις για πρόσληψη μπορούν να καταθέσουν Κύπριοι πολίτες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και είχαν κριθεί I1 και Ι2 και η ηλικία τους δεν ξεπερνά τα 32 χρόνια μέχρι τις 18 Ιουνίου. Επιβάλλεται να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να είναι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου εξατάξιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από το υπ. Παιδείας.
Πρέπει επίσης να έχουν δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 18 ώς 30. (ΔΜΣ= Βάρος/ ύψος2 ). Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει ύψος 1,80 μέτρα και βάρος 90 κιλά, ο ΔΜΣ είναι 90/(1.80)2 =27,8, και άρα εντός των ορίων. Θα πρέπει να σημειωθεί πως όλοι οι υποψήφιοι θα περάσουν από υγειονομική επιτροπή για να πιστοποιηθεί η σωματική τους ικανότητα.

Τι θα κάνουν;

Όσοι προσληφθούν μετά από τρεις βδομάδες εκπαίδευσης θα παίρνουν τον βαθμό του δεκανέα, ενώ θα μπορούν να προαχθούν στον βαθμό του λοχία όταν αυτό κριθεί αναγκαίο και με βάση τους κανονισμούς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η οποιαδήποτε προαγωγή δεν αλλάζει τα μισθολογικά δεδομένα.
Οι ΣΥΟΠ θα εκτελούν κατά βάση καθήκοντα χειριστών οπλικών συστημάτων και άλλων μέσων και μηχανημάτων και άλλα καθήκοντα στρατιωτικής φύσεως και καθήκοντα που εκτελούν οι κληρωτοί. Επίσης, θα εκτελούν υπηρεσίες διανυκτέρευσης όπως άλλα μόνιμα στελέχη της ΕΦ.
Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέσω internet στο υπ. Άμυνας ή στα στρατολογικά γραφεία σε όλες τις πόλεις. Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την τηλεφωνική γραμμή 1430.
Πηγή: εφημερίδα Πολίτης