Επικίνδυνα μελάνια τατουάζ - Εκστρατεία στην κυπριακή αγορά!

Επικίνδυνα μελάνια τατουάζ - Εκστρατεία στην κυπριακή αγορά!

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών λαμβάνει τον τελευταίο καιρό, μέσω του συστήματος RAPEX, πληροφόρηση ότι στην κοινοτική/ευρωπαϊκή αγορά έχουν εντοπιστεί μελάνια δερματοστιξίας που περιέχουν καρκινογόνες ή άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Για τον σκοπό αυτό, η Υπηρεσία θα πραγματοποιήσει εκστρατεία στην κυπριακή αγορά το διάστημα από 13/6/2016 έως 15/7/2016 με στόχο τον έλεγχο των σημείων παροχής υπηρεσιών τατουάζ για εντοπισμό επικίνδυνων μελανιών δερματοστιξίας, καθώς και για την ενημέρωση των ιδιοκτητών των σημείων αυτών για τον τρόπο που μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα μελάνια που αποσύρονται από την ευρωπαϊκή αγορά. Η εκστρατεία θα καλύψει περίπου 40 σημεία παγκύπρια και θα αφορά επιτόπιους ελέγχους, απόσυρση επικίνδυνων μελανιών και προσωπική ενημέρωση των ιδιοκτητών.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, υποδεικνύει παράλληλα ότι, σύμφωνα με τους περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμους, οι πάροχοι υπηρεσιών τατουάζ έχουν υποχρέωση να ενεργούν επιμελώς ώστε να συμβάλλουν στην τήρηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων ασφάλειας, ιδίως με το να μην προμηθεύονται προϊόντα για τα οποία γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας. Η Υπηρεσία θα παρακολουθεί στενά το θέμα και θα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα σε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ccps ή στα τηλέφωνα:

• Γραμμή Καταναλωτή 1429
• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309, 22867377
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804610