Τμήμα Δασών: Το κοινό μπορεί να συμβάλει στην αναδάσωση από τον Οκτώβρη

Τμήμα Δασών: Το κοινό μπορεί να συμβάλει στην αναδάσωση από τον Οκτώβρη

Το Τμήμα Δασών, αφού ευχαριστεί το κοινό για τη συμβολή του στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενημερώνει ότι θα δοθεί η ευκαιρία για να συμβάλουν οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες στην αναδάσωση της καμένης περιοχής που αρχίζει τον Οκτώβρη και ζητεί όπως το κοινό σταματήσει άμεσα τις όποιες δεντροφυτεύσεις στην περιοχή.

Ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με αφορμή τις παρατηρούμενες δενδροφυτεύσεις και αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης από ευαισθητοποιημένα άτομα και ομάδες επισημαίνει ότι ως το αρμόδιο Τμήμα για τη διαχείριση του δασικού πλούτου, θα προχωρήσει άμεσα (εντός ενός μηνός) στην εκπόνηση Σχεδίου Μεταπυρικής Διαχείρισης της καμένης περιοχής, στο οποίο θα καθορίζονται μεταξύ άλλων, οι μέθοδοι αποκατάστασης, τα κατάλληλα είδη και προελεύσεις φυτών.

"Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την ανεξέλεγκτη χρήση ακατάλληλου φυτευτικού υλικού, καθώς και το γεγονός ότι βρισκόμαστε εκτός της φυτευτικής περιόδου, καλείται το κοινό να διακόψει άμεσα τις όποιες δενδροφυτεύσεις στην περιοχή" αναφέρεται.

Εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την ευαισθησία και συμβολή του κοινού στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενημερώνει ότι οι ευαισθητοποιημένες ομάδες και άτομα θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στην αποκατάσταση και επαναφορά του τοπίου, μέσα από αναδασώσεις και άλλες δραστηριότητες που θα οργανωθούν κατά την επερχόμενη φυτευτική περίοδο, η οποία αρχίζει τον Οκτώβριο 2016 και λήγει τον Μάρτιο 2017.