Αποσύρεται η πρόνοια για 14χρονους κυνηγούς

Αποσύρεται η πρόνοια για 14χρονους κυνηγούς

Αποσύρεται με επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών, Σωκράτη Χάσικου, η πρόνοια για παραχώρηση μαθητικής άδειας για 14χρονους κυνηγούς.

O υπουργός Εσωτερικών, Σωκράτης Χάσικος αποσύρει την πολυσυζητημένη πρόνοια του περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος (Τροποποιητικός) του 2016 για παραχώρηση μαθητικής άδειας κυνηγίου για 14χρονους.