Αυτοί προάγονται στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία

Αυτοί προάγονται στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2016, ως ακολούθως:

Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία/Τεχνολογία

Αρ. Φακ. 11325
Ξενής Νίκος
10209
Χρυσάνθου Ηλίας
10983
Παύλου Ιάκωβος
10978
Ξενοφώντος-Κυριάκου Καλλισθένη
11366
Κατσονούρης Αγαθοκλής
11412
Κύρου Κωστάκης
Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά

Αρ. Φακ. 10948
Τσιάκκιρου Μαρία
12600
Θεράποντος-Παύλου Κωνσταντία
10715
Ηροδότου Παναγιώτα

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτήθηκεε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eey.gov.cy