Αυτοί προάγονται στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Αυτοί προάγονται στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Δείτε τα ονόματα όσων προάγονται στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχει λάβει την απόφαση να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2016, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρ. Φακ. 9805 Ρουσουνίδου Ελένη

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Αρ. Φακ. 15432 Χριστοδούλου Σοφία

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρ. Φακ. 9054 Χρυσοστόμου-Γεωργίου Ευρύκλεια
8884 Τσαγγαρίδου Ζωρζέτ
10172 Παπαγεωργίου Μαρία

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Αρ. Φακ. 10557 Σκαρίμβα-Ζυμαρά Μάρθα
8496 Χατζημηνά Μαρία
9808 Μηλιώτης Μιχάλης
10860 Χριστοδούλου Γεώργιος
15379 Κασκάνη-Αχιλλέως Χαριτού
12695 Ιωάννου Ιωάννης (αρχιμανδρίτης)

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρ. Φακ. 11062 Ιερείδης Κώστας
11060 Ιωάννου Γεώργιος
10465 Γιωργαλλάς Γεώργιος

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy