Παγκύπριες Εξετάσεις: Οδηγίες για τους Εισαγόμενους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ και ΑΞΙΚ

Παγκύπριες Εξετάσεις: Οδηγίες για τους Εισαγόμενους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ και ΑΞΙΚ

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες που πρέπει να ξέρετε για τις εγγραφές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ και ΑΞΙΚ

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εν όψει της επικείμενης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Παγκυπρίων Εξετάσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, (η οποία αναμένεται την 1η Ιουλίου 2016), η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΥΣΦΜ) επιθυμεί να γνωστοποιήσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους τις πιο κάτω σημαντικές πληροφορίες:

1. Κράτηση θέσης από Νέους Φοιτητές
α) Όσοι/όσες εξασφαλίσουν θέση μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων και θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τη φοίτηση τους τον Σεπτέμβριο 2016, θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.ucy.ac.cy/fmweb επιλέγοντας το σύνδεσμο ‘Κράτηση Θέσης’, από την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 μέχρι και την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016. Σχετικές οδηγίες για την κράτηση θέσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ, στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/el/studies/announcements στις επόμενες μέρες. Οι νέοι φοιτητές/φοιτήτριες θα κληθούν να υποβάλουν το έντυπο εγγραφής μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά την εβδομάδα έναρξης μαθημάτων 5-9 Σεπτεμβρίου 2016.
β) Οι ‘Αρρενες που εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν θα φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, θα πρέπει να προσέλθουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο ισόγειο του κτιρίου ΚΩΔ03 (Πανεπιστημιούπολη) για να υποβάλουν το έντυπο εγγραφής μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά (αντίγραφο ταυτότητας και αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) από την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, μεταξύ των ωρών 8:30 – 13:00. Σε περίπτωση κωλύματος, το έντυπο εγγραφής μπορεί να κατατεθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του φοιτητή.
2. Διεκδίκηση θέσης μέσω της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων
α) Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσης μέσω της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων, από υποψήφιους που παρακάθισαν στις
10

Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 και είναι έτοιμοι να αρχίσουν τη φοίτησή τους το Σεπτέμβριο 2016.

Διεκδίκηση θέσεων με Ειδικά Κριτήρια από στρατιώτες (i) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι στρατιώτες που ανήκουν σε μια από αυτές τις κατηγορίες και παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2014 και 2015, και δεν μπόρεσαν να φοιτήσουν λόγω της κατάταξης τους στην Εθνική Φρουρά, νοουμένου ότι κατέχουν απολυτήριο στρατού ή βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσης με ημερομηνία απόλυσης το αργότερο μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου 2016.
(ii) Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι στρατιώτες οι οποίοι: - Παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις το 2015 - Καταταχθήκαν στην Εθνική Φρουρά το 2015 (2015Β ΕΣΣΟ - Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών) - Αναμένεται να ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία τον Δεκέμβριο 2016- Ιανουάριο 2017 - Θα είναι έτοιμοι να φοιτήσουν τον Ιανουάριο 2017 (Εαρινό Εξάμηνο 2016/17) Απαραίτητη, είναι η προσκόμιση βεβαίωσης με την ημερομηνία κατάταξής τους (ΕΣΣΟ) από την Εθνική Φρουρά.
(β) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό κατάταξης τουλάχιστον 80% του γενικού βαθμού κατάταξης του τελευταίου εισακτέου στο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμούν να εισαχθούν με βάση την Α’ Κατανομή των Παγκυπρίων Εξετάσεων και ταυτόχρονα να ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες των ειδικών κριτηρίων.
(γ) Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο ισόγειο του κτιρίου ΚΩΔ03 (Πανεπιστημιούπολη) από την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, μεταξύ των ωρών 8:30 – 13:00.
δ) Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον ίδιο τον αιτητή ή από άλλο πρόσωπο με ενυπόγραφη εξουσιοδότηση του αιτητή. Απαραίτητη η προσκόμιση της πολιτικής ταυτότητας του αιτητή (όχι αντίγραφο) και του εξουσιοδοτημένου ατόμου που θα υποβάλει την αίτηση.
ε) Επισημαίνεται πως δε θα παραλαμβάνονται αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες, με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις και πιστοποιητικά / βεβαιώσεις, λόγω παράλειψης του αιτητή.
στ) Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις 4 Αυγούστου 2016.
11
3. Διεκδίκηση θέσεων με τη Β΄ Κατανομή και Γ΄ Κατανομή
α) Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις για τη Β’ Κατανομή, από φοιτητές οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2016 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβρη του 2016, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, μεταξύ των ωρών 8:30 – 13:00. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο ισόγειο του κτιρίου ΚΩΔ03 (Πανεπιστημιούπολη). Οι πιο πάνω υποψήφιοι, θα υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση με νέες επιλογές, η οποία θα αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας της ΥΣΦΜ στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/el/studies/announcements . β) Διεκδίκηση θέσεων με τη Β΄ Κατανομή από στρατιώτες Κατά τις πιο πάνω μέρες (4-8 Ιουλίου 2016), το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις για τη Β’ Κατανομή και από άρρενες υποψηφίους οι οποίοι: (i) Αναμένεται να ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία πριν το Σεπτέμβριο 2016 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2016 και έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2015 ή 2014 και (ii) Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι στρατιώτες οι οποίοι: - Παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις το 2015 - Καταταχθήκαν στην Εθνική Φρουρά το 2015 (2015Β ΕΣΣΟ – Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών) - Αναμένεται να ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία τον Δεκέμβριο 2016- Ιανουάριο 2017 - Θα είναι έτοιμοι να φοιτήσουν τον Ιανουάριο 2017 (Εαρινό Εξάμηνο 2016/17) Απαραίτητη, είναι η προσκόμιση βεβαίωσης με την ημερομηνία κατάταξής τους (ΕΣΣΟ) από την Εθνική Φρουρά. Οι πιο πάνω υποψήφιοι, θα υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση με νέες επιλογές, η οποία θα αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας της ΥΣΦΜ www.ucy.ac.cy/el/studies/announcements . Τα αποτελέσματα της Β΄ Κατανομής αναμένεται να ανακοινωθούν πριν το τέλος Ιουλίου 2016. γ) Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον ίδιο τον αιτητή ή σε περίπτωση κωλύματος, από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αιτητή.
δ) Σημειώνεται πως δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Β’ Κατανομή, όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη διεκδικήσει θέση για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο μέσω των υπεράριθμων θέσεων που παραχωρούνται για τις Δημόσιες Τεχνικές Σχολές και τα Δημόσια Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια.
12
ε) Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γ’ και τελευταία Κατανομή, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου ‘Δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Γ’ Κατανομή’ , γύρω στα τέλη Αυγούστου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για εισδοχή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ελλάδος. Δικαίωμα συμμετοχής στην Γ’ Κατανομή θα έχουν μόνο όσοι συμμετείχαν στη Β’ Κατανομή θέσεων τον Ιούλιο 2016. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η σχετική Δήλωση ενδιαφέροντος, θα ανακοινωθούν στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας της ΥΣΦΜ www.ucy.ac.cy/el/studies/announcements, περί τα τέλη Ιουλίου 2016. Επισημαίνεται πως, όσοι υποψήφιοι βελτιώσουν τη θέση τους μέσα από τις πιο πάνω Κατανομές, θα απολέσουν αυτόματα την προηγούμενη θέση που είχαν εξασφαλίσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 4. Αιτήσεις για διαμονή στη Φοιτητική Εστία για υποψήφιους που είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2016.
α) Οι ενδιαφερόμενοι πρωτοετείς προπτυχιακοί Κύπριοι φοιτητές της Α‘ κατανομής, καθώς και οι πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, από την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, μεταξύ των ωρών 8:30 – 13:00, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο ισόγειο του κτιρίου ΚΩΔ03 (Πανεπιστημιούπολη). β) Σημειώνεται ότι την περίοδο αυτή, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και όσοι θα διεκδικήσουν θέση ως υπεράριθμοι μέσω της διαδικασίας των ειδικών κριτηρίων, καθώς επίσης και μεταπτυχιακοί φοιτητές, που δεν θα έχουν παραλάβει μέχρι την πιο πάνω προθεσμία επιστολή προσφοράς θέσης από το Τμήμα τους. γ) Σε περίπτωση κωλύματος, το έντυπο μπορεί να κατατεθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του φοιτητή. δ) Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις 4 Αυγούστου 2016. ε) Για φοιτητές που θα εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω της Β΄ και Γ΄ Κατανομής, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για διαμονή στη Φοιτητική Εστία γύρω στις αρχές Σεπτεμβρίου 2016. 5. Έντυπα Αιτήσεων και πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα έντυπα από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου (www.ucy.ac.cy/el/studies/announcements), ή αυτοπροσώπως από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών της ΥΣΦΜ που βρίσκεται στο Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη, τηλέφωνο επικοινωνίας, 22 89 4021

ΤΕΠΑΚ:
Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Oι εγγραφές όλων των νεοεισερχόμενων φοιτητών γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (Portal) στη διεύθυνση https://sis.cut.ac.cy Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω: • Πρώτο βήμα είναι η απόκτηση κωδικών για πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου (CUT Portal). Είναι μια σύντομη ηλεκτρονική διαδικασία που αρχίζει από το σύνδεσμο https://sis.cut.ac.cy:80/sap/bc/webdynpro/sap/zcut_wd_st_cr_account?sapclient=300&sap-language=EL# Θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε ένα έγκυρο προσωπικό email, στο οποίο θα λάβετε αμέσως ένα μήνυμα από το Πανεπιστήμιο με οδηγίες για το επόμενο στάδιο όπου θα πρέπει να καταχωρήσετε διάφορα προσωπικά στοιχεία ώστε να αποκτήσετε λογαριασμό χρήστη στο Portal. • Αφού λάβετε τους κωδικούς πρόσβασης στο Portal, δεύτερο βήμα (ισχύει για όσους προτίθενται να αποδεχτούν τη θέση που τους έχει προσφερθεί) είναι η καταβολή εφάπαξ ποσού €40. Με το ποσό εξασφαλίζονται για όλα τα χρόνια φοίτησης ασφαλιστική κάλυψη, εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, καθώς και συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου. Η πληρωμή αυτού του ποσού είναι υποχρεωτική. Για να μπορεί ένας φοιτητής να κατοχυρώσει τη θέση του πρέπει να καταβάλει πρώτα αυτό το ποσό. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται αν κάποιος επιλέξει σε μεταγενέστερο στάδιο και για οποιοδήποτε λόγο να αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο. Η πληρωμή των €40 γίνεται αποκλειστικά και μόνο με πιστωτική κάρτα μέσω JCC από τον σύνδεσμο https://www.cut.ac.cy/payments/, καταχωρώντας τα στοιχεία του φοιτητή και επιλέγοντας «Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο (registration fee) - €40». Αν κάποιος δεν έχει πιστωτική κάρτα μπορεί να κάνει την πληρωμή στον πιο πάνω σύνδεσμο μέσω τραπεζικού καταστήματος. Προσοχή, η πληρωμή του ποσού δεν συνιστά και άμεση αποδοχή θέσης. Αυτό γίνεται στο επόμενο στάδιο πιο κάτω. • Έχοντας τους κωδικούς πρόσβασης και έχοντας πληρώσει τα €40 (δεν ισχύει για όσους θα Απορρίψουν τη θέση), το τρίτο βήμα είναι η είσοδος μέσω υπολογιστή στο Portal (https://sis.cut.ac.cy). Ακολουθώντας απλές οδηγίες (παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.cut.ac.cy και εντός του Portal) θα κάνετε αποδοχή θέσης. Αν κάποιο άτομο δεν επιθυμεί τη θέση, θα πρέπει να κάνει απόρριψη θέσης. Στην πρώτη περίπτωση κατοχυρώνει τη θέση, στη δεύτερη περίπτωση χάνει οριστικά και αμετάκλητα τη θέση. Η προθεσμία για την αποδοχή θέσης λήγει την Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016. • Αν για οποιοδήποτε λόγο ένα άτομο αδυνατεί να διεκπεραιώσει τη διαδικασία αποδοχής/απόρριψης θέσης από μόνο του, μπορεί να επισκεφτεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης
14
και Πληροφόρησης του ΤΕΠΑΚ (Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8:30-12:30 και θα λάβουν σχετική καθοδήγηση από ειδικά σημεία εξυπηρέτησης. • Νεοεισερχόμενος Φοιτητής που επιθυμεί να βελτιώσει τη θέση που εξασφάλισε από την Α Κατανομή, θα πρέπει πρώτα μέχρι τις 4 Ιουλίου, να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει και ακολούθως θα μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη δεύτερη κατανομή μέσα από το Portal, σύμφωνα με οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω.
Δεν είναι αναγκαία η παρουσία των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο για την αποδοχή θέσης και την εγγραφή. Ωστόσο, για όσους ενδιαφέρονται να έχουν μια προκαταρκτική ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο εξασφάλισαν θέση, για τη φοιτητική ζωή, για θέματα Στέγασης καθώς επίσης και για τις υποδομές του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθεί σχετική ενημέρωση την Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016, η ώρα 10 πμ. στο Κτήριο Στοά «Τάσσος Παπαδόπουλος». Β. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ Για τους άρρενες που εξασφάλισαν θέση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, η θέση τους θα κρατηθεί για να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά. Όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία για αποδοχή θέσης που ισχύει για όλους τους νεοεισερχόμενους φοιτητές. Γ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΣΩ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Προϋποθέσεις για διεκδίκηση θέσης 1. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2016. 2. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βαθμολογία όχι μικρότερη από το 80% της βαθμολογίας (γενικός βαθμός πρόσβασης) που πήρε ο/η τελευταίος/α υποψήφιος/α που εξασφάλισε θέση στο πρόγραμμα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, νοουμένου ότι έχουν εξασφαλίσει το 50% της συνολικής βαθμολογίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση μέσω των ειδικών κατηγοριών θα μπορούν να το πράξουν μέσω της Διαδικτυακής Πύλης, στη διεύθυνση www.cut.ac.cy/studies/admissions από την Τετάρτη 6 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016. Τονίζεται ότι δεν θα δοθεί η οποιαδήποτε παράταση. Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρατίθενται στην ιστοσελίδα (www.cut.ac.cy) οι υποψήφιοι θα εξασφαλίσουν πρώτα κωδικούς πρόσβασης στο Portal. Μέσα του Portal, οι υποψήφιοι θα μπορούν να δηλώσουν μέχρι τρία προγράμματα προτίμησης και θα κληθούν να επισυνάψουν διάφορα πιστοποιητικά με τα οποία να βεβαιώνεται η ειδική κατηγορία στην οποία ζητούν να αξιολογηθούν. Όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους υποψήφιους. Αν για οποιοδήποτε λόγο οι υποψήφιοι αδυνατούν να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία από μόνοι τους, μπορούν να επισκεφτούν το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του ΤΕΠΑΚ (Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8:30-12:30 και θα έχουν σχετική καθοδήγηση από ειδικά σημεία εξυπηρέτησης.
15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κατηγορία Α: Ποσοστό μέχρι 5% των Κυπρίων εισακτέων: Υποψήφιοι από οικογένειες με ειδικές περιστάσεις: Παιδιά αναπήρων πολέμου, παιδιά αγνοουμένων, παιδιά εγκλωβισμένων, παιδιά πεσόντων στους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας της Κύπρου, παιδιά δολοφονηθέντων από τις Τουρκικές κατοχικές δυνάμεις μετά από το 1974, υποψήφιοι των οποίων οι οικογένειές τους παίρνουν μηνιαίο δημόσιο βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (λόγω υγείας ή οικονομικής κατάστασης), υποψήφιοι των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας (σωματικό /ψυχολογικό), άλλα σοβαρά οικονομικά προβλήματα οικογένειας που πιστοποιούνται και από άλλους αρμόδιους πέρα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Κατηγορία Β: Ποσοστό μέχρι 6% των Κυπρίων εισακτέων: Υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες/περιστάσεις όπως: Τετραπληγικοί, παραπληγικοί, θαλασσαιμικοί, τυφλοί, κωφοί, διαβητικοί, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, ανάπηροι πολέμου, υποψήφιοι με σοβαρό ψυχιατρικό ή ψυχολογικό πρόβλημα ή σύνδρομο (π.χ. ανορεξία, κλινική κατάθλιψη, δυσλεξία και που πιστοποιούνται με επίσημες εκθέσεις και πιστοποιητικά από Ψυχίατρο ή Ψυχολόγο), υποψήφιοι με άλλες σοβαρές παθήσεις που θα εγκριθούν από το Ιατρικό Συμβούλιο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, ορφανοί και από τους δύο γονείς, ορφανοί από ένα γονιό και με άλλο σοβαρό πρόβλημα (υγείας, κοινωνικό, οικονομικό), υποψήφιοι τους οποίους έχουν εγκαταλείψει ο ένας ή και οι δύο γονείς και με άλλο σοβαρό πρόβλημα (υγείας, κοινωνικό, οικονομικό), σοβαρό περιστατικό κατά την εξεταστική περίοδο (π.χ. ασθένεια, θάνατος), υποψήφιοι που παίρνουν οικονομικό βοήθημα από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Κατηγορία Γ: Ποσοστό μέχρι 3% των Κυπρίων εισακτέων Υποψήφιοι άλλων ειδικών κατηγοριών, όπως ορίζονται παρακάτω: Υποψήφιοι που προέρχονται από την Τουρκοκυπριακή κοινότητα και τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων, υποψήφιοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους την 1ή Σεπτεμβρίου του έτους εισδοχής, υποψήφιοι με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό και στις τέχνες (ο καθορισμός των κριτηρίων θα γίνεται σε συνεργασία με τον ΚΟΑ και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού), υποψήφιοι οι οποίοι είναι γονείς ανηλίκου, υποψήφιοι οι οποίοι έχουν φοιτήσει τουλάχιστον στις τρεις τελευταίες τάξεις (Λυκειακός Κύκλος) στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. Δ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ) Η υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση αριθμού θέσεων που ενδέχεται για διάφορους λόγους να κενωθούν θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω Portal, από την Τετάρτη, 6 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016. Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.cut.ac.cy) υπάρχουν οδηγίες. Πρώτο βήμα η εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στο Portal. Μέσα από το Portal, οι υποψήφιοι θα μπορούν να δηλώσουν μέχρι τρία προγράμματα προτίμησης χωρίς να χρειάζεται να επισυνάψουν οτιδήποτε εκτός από δύο περιπτώσεις: 1. Αν επιθυμούν να ληφθούν υπόψη βαθμολογίες / μαθήματα Παγκύπριων εξετάσεων που εξετάστηκαν τις χρονιές 2014 ή 2015. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να επισυναφθεί η σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας. 2. Αν είναι άρρενες που αναμένεται να απολυθούν από το στρατό σύντομα και θα μπορούν να φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο του 2016 όπως επισυνάψουν την βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσής τους. Όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους υποψήφιους. Αν για οποιοδήποτε λόγο οι υποψήφιοι αδυνατούν να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία από μόνοι τους, μπορούν να επισκεφτούν το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του ΤΕΠΑΚ (Γωνία
16
Αθηνών και Ν. Ξιούτα) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8:30-12:30 και θα έχουν σχετική καθοδήγηση από ειδικά σημεία εξυπηρέτησης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι: α. Μπορούν να φοιτήσουν άμεσα το Σεπτέμβρη του 2016 (αν είναι άρρενες πρέπει να ολοκληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2016) β. Είχαν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2014 ή 2015 ή 2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης (απαιτούμενα μαθήματα) για τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν, όπως ισχύουν το 2016. γ. Έχουν γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 50% της μέγιστης βαθμολογίας και όχι χαμηλότερη από το 90% της βαθμολογίας (γενικός βαθμός πρόσβασης) που έχει λάβει ο τελευταίος εισακτέος των Παγκύπριων Εξετάσεων 2016 στο πρόγραμμα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν. Στρατιώτες που αναμένεται να απολυθούν τον Ιανουάριο 2017 λόγω μείωσης της θητείας θα μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση σε αυτή τη διαδικασία, εφόσον επισυνάψουν βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσης τον Ιανουάριο 2017 από την Εθνική Φρουρά. Αφορά υποψηφίους που δεν έχουν θέση στο Πανεπιστήμιο ή έχουν εξασφαλίσει και κρατήσει θέση και επιθυμούν κάποιο άλλο πρόγραμμα σπουδών. Ανακοίνωση Κατανομής Θέσεων Οι τελικές αποφάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου τόσο για τις Ειδικές Κατηγορίες όσο και ενδεχόμενες Κενές Θέσεις αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.cut.ac.cy/studies), ενώ όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Ε. ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων στη Λεμεσό, τα οποία διαθέτει σε φοιτητές με ενοίκιο που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, στη βάση κοινωνικόοικονομικών κριτηρίων. Το ενοίκιο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 κατά τύπο δωματίου έχει ως εξής: Τύπος Ενοίκιο/ μήνα (ευρώ) Δωμάτιο (με κοινόχρηστη κουζίνα) 180 Στούντιο 200 Ενός υπνοδωματίου (μονάρι) 220 Δύο υπνοδωματίων (δυάρι) 150 Τριών υπνοδωματίων (τριάρι) 130
Οι αιτήσεις διαμονής για τις Φοιτητικές Εστίες μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 6 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 μεταξύ των ωρών 08:00 π.μ -14:00 μ.μ, στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ (Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα, Λεμεσός). Μπορείτε να εξασφαλίσετε την αίτηση από ανακοίνωση η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ και να την παραδώσετε συμπληρωμένη μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.
Αιτήσεις διαμονής μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι εξασφάλισαν θέση σε Τμήμα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων καθώς επίσης και οι στρατιώτες οι οποίοι θα φοιτήσουν για πρώτη χρονιά στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όσοι θα εξασφαλίσουν θέση μέσω των διαδικασιών Κενών Θέσεων και Ειδικών Κριτηρίων, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Στέγασης τέλος Ιουλίου 2016. Για το σκοπό αυτό θα εκδοθεί ξεχωριστή ανακοίνωση σε μεταγενέστερο στάδιο.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών και οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
17
Αιτητές στους οποίους δεν θα παραχωρηθεί δωμάτιο σε φοιτητική εστία, ενδέχεται να κριθούν δικαιούχοι στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής στοχευμένων μέτρων φοιτητικής πρόνοιας και να λάβουν επίδομα στέγασης, νοουμένου ότι θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Mέριμνας (ΥΣΦΜ) αξιολογεί τις αιτήσεις στη βάση των καθορισμένων κριτηρίων και θα ανακοινώσει την κατανομή των φοιτητών στα διαμερίσματα, στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ, το αργότερο δύο βδομάδες από τη λήξη υποβολής των αιτήσεων. Έντυπα αιτήσεων διαμονής και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες επιλογής ενοίκων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στα τηλέφωνα 25002426 και 25002412. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΕΠΑΚ Εναλλακτικά, οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να αξιοποιήσουν το «Δίκτυο Συνεργαζομένων Υποστατικών με το ΤΕΠΑΚ», για εξεύρεση διαμερίσματος από τον ιδιωτικό τομέα. Στο «Δίκτυο» έχουν ενταχθεί 192 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας για τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ ποιοτική διαμονή, ασφάλεια και καθορισμένο ενοίκιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation/accommodationNetwork/catalogue/ ή επικοινωνήστε με το Λειτουργό του Γραφείου Στέγασης κ. Κωνσταντίνο Αναξαγόρου, τηλ.25 002532. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Επιπρόσθετα η ΥΣΦΜ προσφέρει βοήθεια και καθοδήγηση σε όλους τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για ενοικίαση διαμερίσματος από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω καταλόγου ενοικιαζομένων διαμερισμάτων που διατηρεί στην ιστοσελίδα http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation/rent/ . Σημειώνεται ότι ο σκοπός του καταλόγου διαμερισμάτων από Ιδιώτες, είναι απλά η παροχή κάποιας βοήθειας στους φοιτητές, στην προσπάθεια τους για εξεύρεση στέγης. Δεν διατηρούμε οιασδήποτε μορφής προσωπική, επαγγελματική, ή άλλης φύσεως σχέση με τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, ή τυχόν μεσάζοντες αυτών. ΣΤ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Από τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016, θα πραγματοποιηθούν η ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα όλων των φοιτητών. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από το Portal. Ωστόσο, η συμμετοχή όλων των νεοεισερχόμενων φοιτητών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο. Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016.

ΑΞΙΚ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ Όσοι εξασφαλίσουν θέση στο ΑΞΙΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 πρέπει να παρουσιαστούν στο Ινστιτούτο οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους, στις 7 ή 8 Ιουλίου 2016, μεταξύ 8.00π.μ. – 12.00μ. για εγγραφή. Για την εγγραφή πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους και το ποσό των €10. 2. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Για τους άρρενες που εξασφαλίζουν θέση στο ΑΞΙΚ και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 λόγω υποχρέωσης για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, η θέση μπορεί να κρατηθεί για να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά. Όσοι ανήκουν σ΄ αυτή την κατηγορία πρέπει επίσης να παρουσιαστούν οπωσδήποτε στο Ινστιτούτο οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους, στις 7 ή 8 Ιουλίου 2016, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. – 12.00 μ., να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο που θα τους δοθεί και να καταβάλουν το ποσό των €10 για επιβεβαίωση του ενδιαφέροντός τους για προκράτηση της θέσης. Τονίζεται ότι πιθανόν να χάσουν τη θέση τους τυχόν ενδιαφερόμενοι που δε θα ζητήσουν εμπρόθεσμα να τους κρατηθεί η θέση.

Ωστόσο, οι άρρενες επιτυχόντες στο πρόγραμμα Μαγειρικών Τεχνών του ΑΞΙΚ μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση προσωρινής απόλυσης ή αναστολής κατάταξης στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό 55.382 και ημερ. 3.4.2002, με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 9(1) και 11(3) των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 έως 2000. Όσοι εκ των παραπάνω επιθυμούν να κάμουν χρήση της πιο πάνω απόφασης, οφείλουν να ακολουθήσουν κανονικά τις οδηγίες εγγραφής στο Ινστιτούτο και να προχωρήσουν ατομικά στη ρύθμιση με την Εθνική Φρουρά της προσωρινής απόλυσης ή αναστολής κατάταξής τους. 3. ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΕΝΩΘΟΥΝ Οι θέσεις που θα κενωθούν λόγω κατάταξης των υποψηφίων που τις κατέλαβαν στην Εθνική Φρουρά ή για άλλους λόγους, θα δοθούν σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα υποβάλουν εμπρόθεσμα σχετική αίτηση στο ΑΞΙΚ. Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις που θα κενωθούν υποψήφιοι οι οποίοι:

α) Παρακάθισαν φέτος στις εξετάσεις.

β) Είναι σε θέση να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

γ) Παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις το έτος κατά το οποίο κατατάγηκαν στην Εθνική Φρουρά ή και κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Εθνική Φρουρά, ολοκληρώνουν τη θητεία τους εντός του 2016 και οι οποίοι είναι σε θέση να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Η κατανομή των θέσεων θα γίνει με κριτήρια τη βαθμολογία των υποψηφίων και τη νέα Δήλωση Προτίμησης που θα δώσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του. Θα ληφθεί υπόψη η νέα δήλωση προτίμησης και όχι εκείνη που υποβλήθηκε στην αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις. Διευκρινίζεται ότι αίτηση μπορεί να υποβληθεί από όσους πληρούν το (α), (β) και

(γ) πιο πάνω, ανεξάρτητα από το αν έχουν δηλώσει ή όχι αρχικά για το ΑΞΙΚ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από τις 11 Ιουλίου 2016 να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων για πλήρωση θέσεων που θα κενωθούν στο ΑΞΙΚ και θα πρέπει να τα παραδώσουν στο Ινστιτούτο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2016 το αργότερο.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΑΞΙΚ, τηλ. 22404810, 22404815, 22404800.