Αποτελεσματικά μέτρα για πάταξη των εικονικών γάμων θα προωθήσει η Κυβέρνηση

Αποτελεσματικά μέτρα για πάταξη των εικονικών γάμων θα προωθήσει η Κυβέρνηση

Πρακτικά και αποτελεσματικά μέτρα και καλές πρακτικές θα προωθήσει το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να προλαμβάνει και να καταστέλλει την εμπορία προσώπων, στη μορφή που αυτή εκλαμβάνει με τους εικονικούς γάμους, ανέφερε την Παρασκευή ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Ιωνάς Νικολάου, μετά από σύσκεψη της οποίας προήδρευσε, και είχε ως αντικείμενο τους εικονικούς γάμους.

Σε δήλωση μετά τη σύσκεψη, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι σε ένα μήνα θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη, στην οποία θα γίνουν συγκεκριμένες εισηγήσεις και θα καθοριστεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Διευκρινίζοντας ότι το πρόβλημα με τους εικονικούς γάμους είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, είπε ότι οργανωμένα κυκλώματα ή ομάδες χρησιμοποιούν ειδική κατηγορία Ευρωπαίων πολιτών για την τέλεση εικονικών γάμων με άτομα από τρίτες χώρες που δεν έχουν δικαίωμα ή άδεια μόνιμης παραμονής στο κράτος υποδοχής ώστε να εξασφαλίζουν την παραμονή τους εντός των κρατών της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο κ. Νικολάου είπε ότι αξιολογήθηκε η κατάσταση μέσα στη γενικότερη πληροφόρηση που έχει διαβιβαστεί από άλλα κράτη – μέλη, στην προσπάθεια για καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων.

“Οφείλουμε, να πάρουμε πρακτικά μέτρα που να συμβάλλουν στην πρόληψη του φαινομένου και μέτρα διερεύνησης τέτοιων περιπτώσεων που να οδηγούν στην ακύρωση των αδειών που παραχωρούνται σε αυτά τα πρόσωπα από τρίτες χώρες” πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι κατά τη σύσκεψη εξουσιοδοτήθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες να καταγράψουν ‘καλές πρακτικές’, οι οποίες μπορούν να εφαρμόζονται για κάθε περίπτωση και σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές, που θα αποδώσουν απτά αποτελέσματα στην προσπάθεια πρόληψης αυτού του φαινομένου.

Είπε επίσης ότι επιπρόσθετα, έχουν καταγραφεί πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν για σκοπούς καταστολής, ώστε να μπορούμε να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ερωτηθείς κατά πόσο έχουν υποβληθεί παράπονα από άλλα κράτη - μέλη ότι η Κύπρος χρησιμοποιείται περισσότερο απ’ ό,τι άλλες χώρες για τέλεση εικονικών γάμων, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι δεν διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο.

“Είχαμε πληροφόρηση για κάποιες περιπτώσεις από κράτος μέλος της ΕΕ, στα πλαίσια της ανταλλαγής πληροφοριών η οποία γίνεται», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με την τάση του φαινομένου, είπε ότι μέσα από τις έρευνες που έχουν γίνει, οι περιπτώσεις που έχουν διαπιστωθεί ως εικονικοί γάμοι είναι λιγότερες το 2015 σε σύγκριση με το 2014 και ίσως λίγο περισσότερες το 2016.

Ο κ. Νικολάου υπενθύμισε ότι πριν μερικές μέρες έγιναν συλλήψεις προσώπων, τα οποία είναι ύποπτα για διοργάνωση εικονικών γάμων με πολίτες της ΕΕ έναντι αμοιβής η οποία ενδεχομένως για κάποιους να είναι μικρά ποσά, ωστόσο, για τα δεδομένα διαβίωσης του θύματος στη χώρα καταγωγής του να είναι σημαντικά.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ακόμα ότι στην προσπάθεια αντιμετώπισης του ευρωπαϊκού αυτού προβλήματος αξιολογούνται δίκτυα πληροφόρησης όπως η Europol.

Τέλος, ο κ. Νικολάου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το θέμα να τεθεί σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών.