Καθηλώθηκε προσωρινά το ένα εκ των δύο ελικοπτέρων Agusta AW139 της Αστυνομίας

Καθηλώθηκε προσωρινά το ένα εκ των δύο ελικοπτέρων Agusta AW139 της Αστυνομίας

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε σημερινή ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι το ένα εκ των δύο ελικοπτέρων August AW139 έχει καθηλωθεί προσωρινά.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι “η Αστυνομία έχει διαπιστώσει πρόβλημα στα πτερύγια των ελικοπτέρων Agusta AW139 και ως αποτέλεσμα, κατόπιν συνεννόησης με τους κατασκευαστές, για αντικατάσταση των προβληματικών πτερυγίων του ενός με μη προβληματικά πτερύγια από το άλλο, το ένα εκ των δύο ελικοπτέρων έχει προσωρινά καθηλωθεί.”

Στη ανακοίνωση, με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος», το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι η Αστυνομία με εισήγησή της προς τον Γενικό Διευθυντή και Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσφορών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είχε ζητήσει έγκριση για αγορά πέντε επισκευασμένων πτερυγίων, για αντικατάσταση των υφισταμένων που έχουν υποστεί ζημιά.

Στο μεταξύ, το αρμόδιο Υπουργείο με επιστολή του προς τον Αρχηγό Αστυνομίας ζήτησε όπως διερευνηθεί κατεπειγόντως και ζήτησε γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εάν είναι δυνατή, σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς των εν λόγω ελικοπτέρων, η διεκδίκηση αντικατάστασης των συγκεκριμένων πτερυγίων, με βάση τις εγγυήσεις που πρέπει να έχουν δοθεί από την προμηθεύτρια εταιρεία, αναφορικά με τα ελικόπτερα και τα εξαρτήματά τους και κατά πόσον η εγγύηση καλύπτει τα συγκεκριμένα πτερύγια και την ανταλλαγή τους.

Περαιτέρω, ζητήθηκε από την Αστυνομία όπως σε περίπτωση, κατά την οποία αυτά δεν καλύπτονται από τις εγγυήσεις της προμηθεύτριας εταιρείας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ενημερωθεί για τους λόγους, για τους οποίους αυτά δεν εμπίπτουν στις υποβληθείσες εγγυήσεις.

Παράλληλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε όπως άμεσα η Αστυνομία υποβάλει πλήρη έκθεση σχετικά με τη ζημιά που προκλήθηκε στα πτερύγια των ελικοπτέρων, κατά πόσον τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και σε άλλα ελικόπτερα του ιδίου τύπου, είτε αυτά τα έχει προμηθευτεί η Εθνική Φρουρά ή άλλοι οργανισμοί στο εξωτερικό, και εάν η χρήση των ελικοπτέρων Agusta για συγκεκριμένους σκοπούς επηρεάζει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την καταλληλότητα των πτερυγίων και πώς αυτό τεκμηριώνεται.

“Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει υποδειχθεί ότι, σε περίπτωση αδυναμίας από μέρους της Αστυνομίας να απαντήσει σε ορισμένα από τα τεχνικά ζητήματα που εγείρονται, να υποβληθούν οι απόψεις και να ενημερωθεί το Υπουργείο, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες ξένων εμπειρογνωμόνων και αυτό να καταστεί εφικτό” αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου.

Ζητήθηκε, επίσης, από την Αστυνομία, όπως δοθούν λεπτομερείς απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θέτει ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας στην επιστολή του ημερομηνίας 22.8.2016.

Τέλος, η έκθεση από μέρους της Αστυνομίας ζητήθηκε όπως υποβληθεί το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να καταστεί δυνατή η διασφάλιση της άμεσης αεροπλοϊμότητας του ελικοπτέρου που στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.