Υποτροφίες από το Υπ. Εμπορίου σε κατοίκους περιοχής Βασιλικού για ενεργειακά θέματα

Υποτροφίες από το Υπ. Εμπορίου σε κατοίκους περιοχής Βασιλικού για ενεργειακά θέματα

Υποτροφίες παρέχει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για μεταπτυχιακά προγράμματα, για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με την ενέργεια αποκλειστικά και μόνο για μόνιμους κατοίκους της περιοχής Βασιλικού.

Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι “μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βασιλικού, το Υπουργείο Εμπορίου, προτίθεται να προσφέρει αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα, συνολικού ύψους €25.000, για σπουδές που αρχίζουν το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε κλάδους σχετικούς με την ενέργεια”.

Προσθέτει ότι “οι υποτροφίες θα δοθούν αποκλειστικά και μόνο σε μόνιμους κατοίκους της περιοχής Βασιλικού (κοινότητες Μαρί, Ζύγι, Καλαβασός, Τόχνη, Πεντάκωμο, Μαρώνι, Χοιροκοιτία, Ασγάτα και Ψεματισμένος)”.

Αυτές, “θα καλύπτουν μόνο τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών όπως καθορίζεται από την περιγραφή του προγράμματος σπουδών και όχι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ή επαναλήψεις λόγω μη ικανοποιητικής επίδοσης των φοιτητών”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “σχετικοί κλάδοι σπουδών ορίζονται κλάδοι που σχετίζονται με την Ενέργεια συμπεριλαμβανομένων της Μηχανικής Πετρελαίων/Υδρογονανθράκων, της Γεωλογίας Πετρελαίων, της Γεωφυσικής Πετρελαίων, τα Χρηματοοικονομικά Υδρογονανθράκων, τα Λογιστικά Υδρογονανθράκων και τα Νομικά Υδρογονανθράκων”.

Η ανακοίνωση αναφέρει, επίσης, πως “τα κριτήρια επιλογής είναι ακαδημαϊκά/σχολική επίδοση με βαρύτητα 80% και κοινωνικοοικονομικά με βαρύτητα 20% και προϋπόθεση η εξασφάλιση θέσης χωρίς όρους εισδοχής, σε σχετικό κλάδο πανεπιστημιακού ιδρύματος”.

Ως τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων έχει καθοριστεί η Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016 ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς και τα Κριτήρια Αξιολόγησης περιέχονται σε σχετική Ανακοίνωση, η οποία μαζί με την Αίτηση δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (www.mcit.gov.cy), καταλήγει η επίσημη ανακοίνωση.