Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου η φοιτητική χορηγία - Τον Οκτώβριο τα φοιτητικά επιδόματα

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου η φοιτητική χορηγία - Τον Οκτώβριο τα φοιτητικά επιδόματα

Ολοκλήρωση εξέτασης των αιτήσεων φοιτητικής μέριμνας και φοιτητικών επιδομάτων, που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2015-16

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διαβεβαιώνει το κοινό ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου να προβεί στην ολοκλήρωση της εξέτασης όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για φοιτητική μέριμνα και φοιτητικά επιδόματα που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2015-16, το συντομότερο δυνατό.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη χρονιά που το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει αναλάβει την παραχώρηση φοιτητικής μέριμνας και φοιτητικών επιδομάτων (πρώην φοιτητικό πακέτο για φοιτητές εσωτερικού και εξωτερικού) μέσα από την εξέταση ενιαίας αίτησης στη βάση των κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από την ψήφιση του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 και από αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Η εν λόγω διαδικασία διαφοροποιήθηκε από προηγούμενες χρονιές, αφού πλέον για την εξέταση των αιτήσεων απαιτείται η λήψη στοιχείων από το σύστημα διασύνδεσης με άλλες υπηρεσίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως ο ενδελεχής έλεγχος των αιτήσεων και η ορθή κατανομή των δημοσίων πόρων, για στήριξη των οικογενειών που έχουν πραγματικά ανάγκη την αρωγή της pολιτείας για ολοκλήρωση των σπουδών των παιδιών τους που φοιτούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι το προσωπικό της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται ότι η ολοκλήρωση της εξέτασης όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για φοιτητική χορηγία και η καταβολή της σχετικής χορηγίας προς τους δικαιούχους θα γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016. Όσον αφορά στην ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων για παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων και στην καταβολή τους προς τους δικαιούχους, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2016.