Καταναλωτές ΠΡΟΣΟΧΗ! Απόσυρση λαμπτήρα από την κυπριακή αγορά

Καταναλωτές ΠΡΟΣΟΧΗ! Απόσυρση λαμπτήρα από την κυπριακή αγορά

 Την απόσυρση λαμπτήρα LED GU10- Yolumy από την κυπριακή αγορά έχει διατάξει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Πρόκειται για λαμπτήρα, ο οποίος δεν φέρει τη σήμανση СЄ, αλλά ούτε και καμία άλλη σήμανση ή στοιχείο αναγνώρισης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο λαμπτήρας κυκλοφορεί στην αγορά με την εμπορική επωνυμία YolumY και χαρακτηριστικά 220 V, 50-60 HZ, 7 W/.

Ο ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης είναι 0799804474888.
Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το εν λόγω προϊόν προτρέπονται να μην το χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, στη Γραμμή Καταναλωτή 1429.