Στη φόρα η ιδιωτική ζωή φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στη φόρα η ιδιωτική ζωή φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου

Μια ιδιόμορφη υπόθεση φέρνει στο φως η Επίτροπος Διοικήσεως, μετά το παράπονο που υπέβαλε στο γραφείο της λειτουργός ψυχολογικής στήριξης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σύμφωνα με την καταγγελία της εν λόγω ψυχολόγου, οι Αρχές του ακαδημαϊκού ιδρύματος απαίτησαν να εξασφαλίσει γνωμάτευση ψυχιάτρου για τη μη επικινδυνότητα συγκεκριμένου φοιτητή, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η όλη διαδικασία, που προϋπέθετε άρση του απορρήτου και παραπομπή του φοιτητή σε ψυχίατρο, φαίνεται πως είχε ως στόχο να καθησυχαστούν οι ανησυχίες μελών του προσωπικού, σχετικά με τη συμμετοχή του φοιτητή σε εργαστηριακά μαθήματα.

Εκτός από ζητήματα που προκύπτουν αναφορικά με τα δικαιώματα του κάθε σπουδαστή στην ιδιωτική ζωή και τη μη διάκριση στην εκπαίδευση, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη εναντίον της επηρεαζόμενης ψυχολόγου, όταν ζήτησε διευκρινίσεις για το σχετικό αίτημα του Πανεπιστημίου.

Πηγή: Εφημερίδα Φιλελεύθερος