Κυνηγοί προσοχή! Διαβάστε σε ποια θηράματα αυξήθηκε και σε ποια μειώθηκε ο πληθυσμός στην Κύπρο

Κυνηγοί προσοχή! Διαβάστε σε ποια θηράματα αυξήθηκε και σε ποια μειώθηκε ο πληθυσμός στην Κύπρο

Το ποσοστό αυξομείωσης των πληθυσμών είναι διαφορετικό ανά περιοχές και επαρχίες, ενώ ισχυρός ρυθμιστικός παράγοντας για τους πληθυσμούς των ειδών της άγριας πανίδας διαδραματίζουν οι καιρικές συνθήκες και, ειδικότερα, την περίοδο της αναπαραγωγής. Π.χ η ανομβρία επηρεάζει την ποσότητα της διαθέσιμης τροφής καθώς και την κάλυψη, ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις και οι χαλαζοπτώσεις, την περίοδο της αναπαραγωγής, λειτουργούν πολύ αρνητικά.

Οι αριθμοί των περδικιών σε παγκύπριο επίπεδο παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 17% ενώ οι πληθυσμοί των λαγών παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 22% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή καταμέτρηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, μεγάλη αύξηση της τάξης του 77% παρουσιάζει ο πληθυσμός της αλεπούς, γεγονός που επηρεάζει πολύ αρνητικά τους πληθυσμούς όλων των θηραμάτων.

Όπως τονίζει η Υπηρεσία, η αύξηση ή η μείωση που παρουσιάζεται στους πληθυσμούς των θηραμάτων συνεπάγεται και αύξηση ή μείωση στην κάρπωση κατά την επερχόμενη κυνηγετική περίοδο η οποία όμως δεν θα πρέπει να αναμένεται να είναι και ποσοτικά αντίστοιχη στην αύξηση ή στη μείωση που παρουσίασαν οι πληθυσμοί κατά την περίοδο των καταμετρήσεων, οπότε δεν θα πρέπει να αναμένεται και αντίστοιχη αύξηση ή μείωση της κάρπωσης.

Οι λόγοι είναι ποικίλοι, όπως οι ιδιάζουσες συνθήκες της 1ης μέρας κυνηγίου (καιρικές συνθήκες, δυσανάλογη κυνηγετική πίεση σε διάφορες περιοχές, κ.α.), που ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό και την κάρπωση συνολικά αφού ένα ποσοστό γύρω στο 20 - 25% του συνόλου των θηραμάτων, που θηρεύονται σε όλη την κυνηγετική περίοδο, θηρεύονται την 1η μέρα κυνηγίου.

Η παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων των θηραμάτων, σε συνάρτηση με την έρευνα κάρπωσης (η οποία αποτελεί και η ίδια ένα είδος παρακολούθησης του πληθυσμού των θηραμάτων) αποτελούν από κοινού ένα διαχειριστικό εργαλείο ελέγχου των πληθυσμιακών τάσεων των θηραμάτων. Επιπλέον, οι εποχιακές καταμετρήσεις δίδουν στοιχεία και για την επιτυχία αναπαραγωγής κάποιου είδους.