Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο στην Κύπρο! - Δραματική μείωση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια

Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο στην Κύπρο! - Δραματική μείωση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια

Σημαντική μείωση του πληθυσμού παρατηρείται σταθερά τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, με μείωση των γεννήσεων και αύξηση των θανάτων.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση, που η Επιτροπή Εργασίας της Βουλής έθεσε χθες υπό μελέτη και παρουσιάζει σήμερα ο «Φιλελεύθερος».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο πληθυσμός της Κύπρου μειώθηκε από τους 858.000 κατοίκους το 2013, στους 847.000 κατοίκους το 2014 (ποσοστό -1,3%).

Αυτό οφείλεται αφενός στη μείωση των γεννήσεων (9.341 το 2013, έναντι 9.258 το 2014), αλλά και στο αυξημένο ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας, το οποίο το 2014 ανήλθε σε 6,2 θανάτους ανά 1.000 κατοίκους.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων το 2014 ήταν 5.250, αυξημένος κατά 109 σε σχέση με το 2013 (5.141 θάνατοι).

Μείωση παρουσίασε και η τέλεση των γάμων από 12.683 το 2013, σε 12.404 το 2014. Τη συγκεκριμένη διετία, οι Κύπριοι φαίνεται να προτίμησαν τους θρησκευτικούς από τους πολιτικούς γάμους για να επιβεβαιώσουν τους όρκους τους για αιώνια αγάπη και αφοσίωση, καθώς το 2014 έγιναν 54 περισσότεροι θρησκευτικοί γάμοι και 333 λιγότεροι πολιτικοί γάμοι σε σχέση με το 2013.

Το 2014 ήταν και η χρονιά των περισσότερων διαζυγίων, καθώς 1.884 ζευγάρια επέλεξαν να τερματίσουν το γάμο τους, έναντι 1.857 το 2013.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά υψηλό παραμένeι το προσδόκιμο ζωής των Κυπρίων, που ανέρχεται στα 80,7 χρόνια για τους άνδρες και στα 84,5 χρόνια για τις γυναίκες.

Παρεμφερή είναι τα στοιχεία και για τα έτη 2012-2013, που επιβεβαιώνουν τη σταθερή μείωση και γήρανση του πληθυσμού στην Κύπρο. Πιο αναλυτικά:

  • Ο συνολικός πληθυσμός μειώθηκε στους 858.000 κατοίκους το 2013 από 865.000 κατοίκους το 2012.
  • Ο αριθμός των γεννήσεων έπεσε στις 9.341 το 2013 από τις 10.161 το 2012.
  • Το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας για το 2013 ανήλθε σε 6 θανάτους ανά 1.000 κατοίκους και το συνολικό ποσοστό γονιμότητας σε 1,3%, αρκετά κάτω από το 2,1%, που θεωρείται απαραίτητο ώστε να εξασφαλίζεται η αναπλήρωση του πληθυσμού.
  • Το 2013 τελέστηκαν και 235 λιγότεροι γάμοι σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά (12.683 γάμοι το 2013 έναντι 12.918 το 2012).

Όσον αφορά στη σύγκριση μεταξύ των δημογραφικών δεδομένων της Κύπρου με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το ποσοστό φυσικής αύξησης του πληθυσμού της Κύπρου είναι πολύ υψηλό (το δεύτερο μεγαλύτερο μετά την Ιρλανδία), ενώ η ηλικιακή δομή του πληθυσμού είναι σχετικά νεαρότερη από τον μέσο όρο της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών είναι από τα πιο χαμηλά και, παράλληλα, το ποσοστό των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών είναι μεταξύ των πιο υψηλών. Το ίδιο συμβαίνει και με το προσδόκιμο ζωής το οποίο. τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες είναι πιο υψηλό από το μέσο όρο της ΕΕ.