Αυτή είναι η Κύπρος! Αποκλεισμένα τα παιδιά διαζευγμένων από εκπαίδευση, υγεία, ταξιδιωτικά έγγραφα

Αυτή είναι η Κύπρος! Αποκλεισμένα τα παιδιά διαζευγμένων από εκπαίδευση, υγεία, ταξιδιωτικά έγγραφα

Παιδιά δεν μπορούν να διεκδικήσουν θέση στα δημόσια πανεπιστήμια, δεν μπορούν να εγγραφούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν έχουν το δικαίωμα να ταξιδέψουν με την οικογένειά τους, δεν έχουν πολλές φορές ούτε το δικαίωμα στην Υγεία. Και όλα αυτά συμβαίνουν στην Κύπρο και αφορούν τα παιδιά διαζευγμένων γονιών, τα οποία δεν μπορούν να αποκτήσουν ούτε πολιτική ταυτότητα ούτε διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Τα παιδιά αυτά βρίσκονται εγκλωβισμένα σε αυτή την κατάσταση εξαιτίας της ασυνεννοησίας που επικρατεί μεταξύ των γονιών τους αλλά και του νόμου, ο οποίος απαιτεί την υπογραφή και των δύο γονιών για την έκδοση πολιτικής ταυτότητας και διαβατηρίου στα παιδιά.

Τα παραδείγματα δεκάδες και το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως έχει ήδη διερευνήσει αρκετές σχετικές υποθέσεις.

Κατά τη διερεύνηση μάλιστα αυτή, η επίτροπος διαπίστωσε ότι η νομοθεσία και το σύστημα που ακολουθείται για την έκδοση ή και ανανέωση ταυτοτήτων και διαβατηρίων παρουσιάζει κενά και δεν καλύπτει καθόλου τις περιπτώσεις των παιδιών των οποίων ο ένας γονέας δεν μένει στο ίδιο σπίτι με την υπόλοιπη οικογένεια, ή δεν έχει καθόλου επαφή με το παιδί του, ή ακόμα δεν διατηρεί καθόλου καλές σχέσεις με τον άλλο γονιό, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εξασφάλιση της υπογραφής του.

Όπως επισημαίνει η επίτροπος, η ανυπαρξία ειδικών ρυθμίσεων για τα παιδιά αυτής της κατηγορίας «αποτελεί τους βασικούς λόγους για τους οποίους ένα ανήλικο πρόσωπο, του οποίου ο ένας γονέας δεν διαμένει με την υπόλοιπη οικογένεια και δεν έχει επαφή μαζί τους, να ταλαιπωρείται, χωρίς το ίδιο να ευθύνεται και μαζί του πολύ πιθανό να ταλαιπωρείται και η υπόλοιπη οικογένεια με την οποία διαμένει».

Η μη έκδοση δελτίου ταυτότητας σε ένα ανήλικο πρόσωπο, αναφέρει η Ελίζα Σαββίδου, «μπορεί να σημαίνει δυσκολία στην εξασφάλιση απολυτηρίου από το σχολείο, στην εγγραφή σε σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποκλεισμό από συμμετοχή σε εξετάσεις ή διαγωνισμούς, δυσκολία στη μετακίνηση για προσωπικούς λόγους ή για λόγους υγείας, ή ακόμη και αποκλεισμό από απόλαυση οικογενειακών εκδρομών ή διακοπών».

Αναλύοντας τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις της, αλλά και τα γεγονότα των περιπτώσεων τις οποίες διερεύνησε, η επίτροπος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για αναθεώρηση του συστήματος το οποίο είναι και η αιτία για την ταλαιπωρία των παιδιών.

Προς το σκοπό αυτό καλεί τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και τον αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού να προβληματιστούν για το εν λόγω ζήτημα και «να καθορίσουν συγκεκριμένη διαδικασία η οποία να ακολουθείται ώστε να καθίσταται δυνατή η έκδοση δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου/ταξιδιωτικού εγγράφου» χωρίς να απαιτείται (όταν συντρέχουν οι απαραίτητοι λόγοι) η υπογραφή και των δύο γονέων.

Τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις

Στην έκθεσή της, η επίτροπος Διοικήσεως κάνει αναφορά και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τις οποίες το γραφείο της διερεύνησε. Τα παραδείγματα των παιδιών αυτών από μόνα τους αποδεικνύουν το πρόβλημα. Ακολουθούν τρία παράπονα όπως υποβλήθηκαν στο Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως:

● Ο κ. Κ.Φ. υπέβαλε παράπονο εναντίον του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) στη Λάρνακα, αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά του να ανανεώσει το δελτίο ταυτότητας της ανήλικης κόρης του, η οποία τη δεδομένη στιγμή ήταν 17 ετών και η κτήση δελτίου ταυτότητας ήταν απαραίτητη για την έκδοση του απολυτηρίου της από το σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου φοιτούσε. Μετέβη στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) στη Λάρνακα για δεύτερη φορά μαζί με την κόρη του, καθώς την πρώτη φορά του ζητήθηκε να προσκομίσει το δικαστικό διάταγμα βάσει του οποίου ο ίδιος έχει τη φύλαξη των κόρων του. Ωστόσο το διάταγμα που είχε προσκομίσει δεν έγινε αποδεκτό διότι δεν αναφερόταν σε πλήρη κηδεμονία. Κατά τη διάρκεια διερεύνησης του παραπόνου η κόρη του παραπονούμενου συμπλήρωσε ήδη το 18ο έτος της ηλικίας της και υπέβαλε από μόνη της πλέον, ως ενήλικας, αίτηση για έκδοση δελτίου ταυτότητας.

● Στη δεύτερη περίπτωση, η κ. Κ.Χ. υπέβαλε παράπονο σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην έκδοση δελτίου ταυτότητας του γιου της, ο οποίος ήταν 15 ετών. Λίγες μέρες πριν την υποβολή του παραπόνου η κ. Κ.Χ. μετέβη στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, όπου ενημερώθηκε ότι για να γίνει αποδεκτή η αίτηση θα πρέπει είτε η ίδια να εντοπίσει τον πατέρα, ώστε να παρουσιαστεί και αυτός και να υπογράψει το έντυπο, είτε να υποβάλει σχετική αίτηση στο Οικογενειακό Δικαστήριο, για εξασφάλιση διατάγματος πλήρους κηδεμονίας και γονικής μέριμνας. Μετά από παρέμβαση του Γραφείου της Επιτρόπου, οι αρμόδιες Αρχές εντόπισαν τον πατέρα του ανήλικου ο οποίος υπέγραψε τελικά τα σχετικά έγγραφα.

● Στην τρίτη περίπτωση η κ. Α.Χ. υπέβαλε παράπονο εναντίον της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, αναφορικά και πάλι με τα εμπόδια που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να ανανεώσει το διαβατήριο της ανήλικης κόρης της, όπως επίσης και να υποβάλει αίτηση για έκδοση δελτίου ταυτότητας της μικρής. Λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού, ο πατέρας εγκατέλειψε την οικογένεια και επέστρεψε στη χώρα καταγωγής του, τη Βουλγαρία. Από την Επαρχιακή Διοίκησ, την ενημέρωσαν ότι για να καταστεί δυνατή η παραλαβή των αιτήσεων θα έπρεπε να υπάρχει και υπογραφή του πατέρα.

Πηγή: εφ. «Φιλελεύθερος»/Μαριλένα Παναγή