Απεργίες δάσκαλων: Εθελοντική παρουσία γονέων στα σχολεία κατά τη στάση εργασίας

Απεργίες δάσκαλων: Εθελοντική παρουσία γονέων στα σχολεία κατά τη στάση εργασίας

Να ανακαλέσει τα απεργιακά μέτρα καλεί μεταξύ άλλων η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση της

H Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης σε έκτακτη συνεδρία του Δ.Σ. της που πραγματοποιήθηκε σήμερα 15 Οκτωβρίου 2016 συζήτησε τόσο τα απορρέοντα των συναντήσεων με το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ όσο και την απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΕΔ ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2016 και αποφάσισε τα εξής:

1. Εκφράζουμε την δυσαρέσκεια μας για την μονόωρη στάση εργασίας η οποία θα ταλαιπωρήσει τους Γονείς και μαθητές και όχι το Υπουργείο Παιδείας με το οποίο ή ΠΟΕΔ έχει εργασιακές διαφορές.

2. Στηριζόμενοι στα έντονα παράπονα των μελών – Συνδέσμων μας για την εν λόγω στάση η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης εισηγείται όπως οι τοπικοί Σύνδεσμοι Γονέων παρευρίσκονται εθελοντικά στον χώρο του Σχολείου για φύλαξη/επιτήρηση των μαθητών/τριών εκείνων των Γονιών που αδυνατούν να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι μέχρι τις 08.30 . Η φύλαξη θα είναι από τις 07.30 μέχρι τις 08.30.

Οι Ομοσπονδίες θα προβούν άμεσα σε έκτακτες Επαρχιακές Συνελεύσεις παρουσίας μελών της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας για ενημέρωση τόσο για τα απορρέοντα των συναντήσεων με την ΠΟΕΔ και το Υπουργείο Παιδείας όσο και των εισηγήσεων και αποφάσεων της ενόψει της απόφασης του Δ.Σ. της ΠΟΕΔ ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2016.

3.Αναφορικά με όλα τα άλλα μέτρα καλούμε την ΠΟΕΔ όπως τα ανακαλέσει με στόχο την συζήτηση των Εκπαιδευτικών θεμάτων που αναφέρονται. Στηριζόμενοι σε όσα συζητήθηκαν στην κοινή συνεδρία ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2016 επαναλαμβάνουμε αυτά τα οποία αναφέρθηκαν στην επιστολή μας ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2016 προς την ΠΟΕΔ

«Σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 04. 10.16 τέθηκαν κοινές ανησυχίες για τα θέματα του αναλφαβητισμού, της παραβατικότητας, της επιμόρφωσης και αξιολόγησης και εκφράστηκε και από τις δύο πλευρές η πρόθεση συζήτησης των πιο πάνω θεμάτων και η υιοθέτησης κοινής πολιτικής. Θεωρούμε ότι τα θέματα αυτά και η σωστή εφαρμογή τους πρέπει να αποτελέσουν την βάση διαλόγου και το αντικείμενο συζήτησης μας όλη την χρονιά. Μέσα σε προαποφασισμένα χρονοδιαγράμματα οφείλουμε να αλληλοενημέρωνόμαστε και να αξιολογήσουμε τις εν λόγω πολιτικές και πιθανών από κοινού να απαιτήσουμε την επέκταση ή και βελτίωση τους. Παράλληλα, εκφράστηκε η επιθυμία για συζήτηση άλλων ουσιαστικών θεμάτων, όπως οι ώρες για αλλόγλωσσους, υπεύθυνος τμήματος, ο χρόνος μετακίνησης των εκπαιδευτικών της Ειδικής Εκπαίδευσης κλπ.»

4. Καλούμε την ΠΟΕΔ όπως τα όποια απεργιακά μέτρα λαμβάνονται να μην είναι σε εργάσιμο χρόνο και να μην αποτελούν τροχοπέδη στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης Εκπαίδευσης .

5. H Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης δεν θα συμμετέχει σε οποιεσδήποτε κοινές διαμαρτυρίες όπως καλείται να πράξει σύμφωνα με την χθεσινή ανακοίνωση της ΠΟΕΔ Η οποιαδήποτε συμμετοχή μας σε κοινές δράσεις διαμαρτυρίας προϋποθέτει συζήτηση και τεκμηρίωση Εκπαιδευτικών προβλημάτων.

Καταλήγοντας η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης επιθυμεί να τονίσει ότι όλοι εμπλεκόμενοι φορείς ( Υπουργείο Παιδείας – ΠΟΕΔ – Οργανωμένοι Γονείς) έχοντας κοινούς στόχους και επιδιώξεις οφείλουν να συζητούν και να επιλύουν τα οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν καθώς και την υιοθέτηση νέων πολιτικών μέσα από ένα γόνιμο και εξαντλητικό διάλογο.