«Η Κύπρος επιδιώκει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση»

«Η Κύπρος επιδιώκει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση»

O Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην ΕΕ, Κορνήλιος Κορνηλίου, σε συνέντευξή του στον EUObserver τονίζει ότι η ΕΕ «πρέπει να εστιάσει περισσότερο» και να είναι έτοιμη να διαδραματίσει πολιτικό ρόλο κατά την περίοδο μετά την επίτευξη συμφωνίας στο Κυπριακό.

«Μιλάμε για το μετασχηματισμό ενός κράτους», σημείωσε ο κ. Κορνηλίου, επισημαίνοντας τις προκλήσεις τόσο για την Κύπρο, όσο και για την ΕΕ. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση βιώσιμη, η οποία θα αντέξει στο χρόνο, καθώς και ότι θα αποφύγουμε περιπέτειες που θα έχουν αντίκτυπο στους εταίρους μας στην ΕΕ», σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Τουρκία για να διευκολύνει μια διευθέτηση. Αν επιτύχουν οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις, η Κύπρος θα επανενωθεί ως «διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία», σημείωσε.

Για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, η Κύπρος θα ήθελε η ΕΕ να έχει μια «πιο έντονη φωνή» απέναντι στην Τουρκία, δήλωσε ο κ. Κορνηλίου.

Η ΕΕ θα πρέπει να εξηγήσει ότι «το 1960 είναι διαφορετική η κατάσταση από το 2016. Δεν μπορεί [η ΕΕ] να εγγυάται την ασφάλεια της περιοχής και να προωθήσει την ειρήνη και την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά να αγνοεί το γεγονός ότι ένα από τα μέλη της είναι διαιρεμένο και υπό κατοχή, καθώς και ότι η κυριαρχία του βρίσκεται υπό την εγγύηση τριών χωρών», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου, ενώ αν η Τουρκία θέλει να είναι πιο κοντά στην ΕΕ, η ΕΕ θα πρέπει να επιμείνει ότι «αποτελείται από 28 μέλη και ότι οι στενότερες σχέσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται με ίσους όρους σε όλα τα κράτη μέλη».

Σε συνέχεια της συμφωνίας επανένωσης, μια από τις κύριες προκλήσεις θα είναι η οικονομική κατάσταση, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, πρόσθεσε ο ίδιος. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα και στις δύο κοινότητες. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η θετική ψήφος, οι ψηφοφόροι, ειδικά της ελληνοκυπριακής κοινότητας, θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι δεν θα χάσουν.

Σε μακροπρόθεσμη βάση, η πρόκληση θα είναι να δημιουργηθούν από τουρκοκυπριακής πλευράς διοικητικές και οικονομικές δομές, σύμφωνες με τη νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΕ. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική κατάσταση στο βόρειο τμήμα θα είναι βιώσιμη», δήλωσε ο κ. Κορνηλίου.

Οι τεχνικές εργασίες για τον εντοπισμό τομέων όπου και όταν το κεκτημένο της ΕΕ μπορεί να υλοποιηθεί έχει ήδη αρχίσει, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει αναλάβει έναν «πολύ ευπρόσδεκτο» κεντρικό ρόλο, ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι «γίνεται σημαντική προπαρασκευαστική εργασία που δεν είναι τόσο ορατή». Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές ότι θα υπάρξει «μια μεταβατική περίοδος [προσαρμογής στο κοινοτικό κεκτημένο], αλλά όχι μόνιμες παρεκκλίσεις».

«Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η ενωμένη Κύπρος θα είναι ένα κανονικό κράτος μέλος και ότι θα λειτουργήσει με κανονικό τρόπο», τόνισε.

Πέραν από τα οικονομικά και διοικητικά προβλήματα, η Κύπρος βλέπει στην επανένωση μια ευκαιρία για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της εντός της ΕΕ. Η επανένωση θα είναι σημαντική για την Κύπρο, αλλά και σημαντική για την ΕΕ, δήλωσε ο κ. Κορνηλίου, σημειώνοντάς ότι για πολλούς Ευρωπαίους, «η Κύπρος είναι ένα πολύ μικρό κράτος μέλος, ένα απομακρυσμένο νησί».

Παραδέχθηκε ότι «μερικές φορές [εμείς] οι ίδιοι ξεχνάμε είμαστε μέρος της Ένωσης», καθώς «δεν έχουμε την αλληλεπίδραση που έχουν οι άλλοι λαοί της ΕΕ».

«Πλησιέστερη χώρα μας είναι η Τουρκία, εν συνεχεία ο Λίβανος, το Ισραήλ, η Συρία και η Αίγυπτος. Είναι μια διαφορετική γειτονιά. Πολύ διαφορετική από μια ευρωπαϊκή γειτονιά», είπε.

Πρόσθεσε ότι «παρά το γεγονός ότι κατακτήθηκε από τόσους πολλούς και διαφορετικούς κατακτητές, η Κύπρος ήταν ανέκαθεν μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας και πολιτισμού». Με το τέλος της κατοχής μέρους ενός κράτους μέλους της ΕΕ, «μια ανωμαλία θα αρθεί», σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι «αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της περιοχής: Οι προοπτικές στην ενέργεια, η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας θα έχουν νέα δυναμική».

Η ημερομηνία επανένωσης θα εξαρτηθεί από το χρόνο που χρειάζεται για να προετοιμαστούν τα δημοψηφίσματα, ένα νέο σύνταγμα, ένας ομοσπονδιακός νόμος, και η υιοθέτηση του κεκτημένου της ΕΕ. «Ελπίζω ότι αυτό μπορεί να συμβεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο κ. Κορνηλίου.

«Μιλάμε για το μετασχηματισμό ενός κράτους», σημείωσε ο κ. Κορνηλίου, επισημαίνοντας τις προκλήσεις τόσο για την Κύπρο, όσο και για την ΕΕ. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση βιώσιμη, η οποία θα αντέξει στο χρόνο, καθώς και ότι θα αποφύγουμε περιπέτειες που θα έχουν αντίκτυπο στους εταίρους μας στην ΕΕ», σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Τουρκία για να διευκολύνει μια διευθέτηση. Αν επιτύχουν οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις, η Κύπρος θα επανενωθεί ως «διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία», σημείωσε.

Για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, η Κύπρος θα ήθελε η ΕΕ να έχει μια «πιο έντονη φωνή» απέναντι στην Τουρκία, δήλωσε ο κ. Κορνηλίου.

Η ΕΕ θα πρέπει να εξηγήσει ότι «το 1960 είναι διαφορετική h κατάσταση από το 2016. Δεν μπορεί [η ΕΕ] να εγγυάται την ασφάλεια της περιοχής και να προωθήσει την ειρήνη και την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά να αγνοεί το γεγονός ότι ένα από τα μέλη της είναι διαιρεμένο και υπό κατοχή, καθώς και ότι η κυριαρχία του βρίσκεται υπό την εγγύηση τριών χωρών», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου, ενώ αν η Τουρκία θέλει να είναι πιο κοντά στην ΕΕ, η ΕΕ θα πρέπει να επιμείνει ότι «αποτελείται από 28 μέλη και ότι οι στενότερες σχέσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται με ίσους όρους σε όλα τα κράτη μέλη».

Σε συνέχεια της συμφωνίας επανένωσης, μια από τις κύριες προκλήσεις θα είναι η οικονομική κατάσταση, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, πρόσθεσε ο ίδιος. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα και στις δύο κοινότητες. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η θετική ψήφος, οι ψηφοφόροι, ειδικά της ελληνοκυπριακής κοινότητας, θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι δεν θα χάσουν.

Σε μακροπρόθεσμη βάση, η πρόκληση θα είναι να δημιουργηθούν από τουρκοκυπριακής πλευράς διοικητικές και οικονομικές δομές, σύμφωνες με τη νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΕ. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική κατάσταση στο βόρειο τμήμα θα είναι βιώσιμη», δήλωσε ο κ. Κορνηλίου.

Οι τεχνικές εργασίες για τον εντοπισμό τομέων όπου και όταν το κεκτημένο της ΕΕ μπορεί να υλοποιηθεί έχει ήδη αρχίσει, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει αναλάβει έναν «πολύ ευπρόσδεκτο» κεντρικό ρόλο, ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι «γίνεται σημαντική προπαρασκευαστική εργασία που δεν είναι τόσο ορατή». Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές ότι θα υπάρξει «μια μεταβατική περίοδος [προσαρμογής στο κοινοτικό κεκτημένο], αλλά όχι μόνιμες παρεκκλίσεις».

«Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η ενωμένη Κύπρος θα είναι ένα κανονικό κράτος μέλος και ότι θα λειτουργήσει με κανονικό τρόπο», τόνισε.

Πέραν από τα οικονομικά και διοικητικά προβλήματα, η Κύπρος βλέπει στην επανένωση μια ευκαιρία για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της εντός της ΕΕ. Η επανένωση θα είναι σημαντική για την Κύπρο, αλλά και σημαντική για την ΕΕ, δήλωσε ο κ. Κορνηλίου, σημειώνοντάς ότι για πολλούς Ευρωπαίους, «η Κύπρος είναι ένα πολύ μικρό κράτος μέλος, ένα απομακρυσμένο νησί».

Παραδέχθηκε ότι «μερικές φορές [εμείς] οι ίδιοι ξεχνάμε είμαστε μέρος της Ένωσης», καθώς «δεν έχουμε την αλληλεπίδραση που έχουν οι άλλοι λαοί της ΕΕ».

«Πλησιέστερη χώρα μας είναι η Τουρκία, εν συνεχεία ο Λίβανος, το Ισραήλ, η Συρία και η Αίγυπτος. Είναι μια διαφορετική γειτονιά. Πολύ διαφορετική από μια ευρωπαϊκή γειτονιά», είπε.

Πρόσθεσε ότι «παρά το γεγονός ότι κατακτήθηκε από τόσους πολλούς και διαφορετικούς κατακτητές, η Κύπρος ήταν ανέκαθεν μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας και πολιτισμού». Με το τέλος της κατοχής μέρους ενός κράτους μέλους της ΕΕ, «μια ανωμαλία θα αρθεί», σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι «αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της περιοχής: Οι προοπτικές στην ενέργεια, η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας θα έχουν νέα δυναμική».

Η ημερομηνία επανένωσης θα εξαρτηθεί από το χρόνο που χρειάζεται για να προετοιμαστούν τα δημοψηφίσματα, ένα νέο σύνταγμα, ένας ομοσπονδιακός νόμος, και η υιοθέτηση του κεκτημένου της ΕΕ. «Ελπίζω ότι αυτό μπορεί να συμβεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο κ. Κορνηλίου.